Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Актуални новини

Получавайте актуални новини и събития

Въведете вашия e-mail адрес и ние ще ви държим в течение
на всичко ново при нас!

Обяви и съобщения

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Ловеч

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба.  Обсъждането ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 16:30…

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч

Кметът на община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци…

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване…