Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Актуални новини

Получавайте актуални новини и събития

Въведете вашия e-mail адрес и ние ще ви държим в течение
на всичко ново при нас!

Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Програма за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Ловеч за периода 2016-2020 г.

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Програма за развитие на предучилищното и училищното образование…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти-публична общинска собственост: - язовир „Лисец-1” и язовир „Лисец-2”

Със заповед №1182/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти-публична общинска собственост: - язовир ”Горен Кайлък” и язовир ”Долен Кайлък”

Със заповед №1183/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 11:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост: язовир ”Гюргевец-1”

Със заповед №1184/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 13:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост: язовир ”Прелом”

Със заповед №1185/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост: язовир ”Калница”

Със заповед №1186/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост: язовир ”Умаревци”

Със заповед №1187/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация…