Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Администрация

 • Име:

  Корнелия Добрева Маринова

  Телефон:

  1235678

  Стая:

  15

  • Име:

   Даниел Николаев Колев

   Телефон:

   068 / 688 234; 068 / 601 372

   Стая:

   216

   Email:

   [email protected]

    

  • Име:

   арх. Минчо Колев Петков

   Телефон:

   068/688277 068/601271

  • Име:

   Бонка Цветанова Вашева

   Длъжнст:

   Ръководител звено "Вътрешен одит"

   Телефон:

   068/688232 068/601295

   Име:

   Камелия Димитрова Иванчева

   Длъжнст:

   Старши вътрешен одитор

   Телефон:

   068/688232 068/601295

   Име:

   -

   Длъжнст:

   Старши вътрешен одитор

   Телефон:

   068/688232 068/601295

  • Име:

   Даниела Минкова Цанова

   Телефон:

   068/688255

   Стая:

   207

   Email:

   [email protected]

    

    • Име:

     Десислава Кънчева Иванова

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688216

     Име:

     Надя Георгиева Станчева

     Длъжнст:

     Гл. експерт"Финанси и бюджет"

     Телефон:

     068/688249

     Име:

     София Георгиева Топалова

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Вътрешно финансов контрол"

     Телефон:

     068/688249

     Име:

     Стефка Маринова Заекова

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Финанси и бюджет"

     Телефон:

     068/688296

     Име:

     Искра Дочева Цанкова

     Длъжнст:

     Гл. експерт"Капиталови разходи"

     Телефон:

     068/688216

     Име:

     Данаил Вълов Петков

     Длъжнст:

     Гл.експерт" Икономически дейности"

     Телефон:

     068/688336

    • Име:

     Иваничка Христова Иванова

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688323 068/601283

     Име:

     Илиян Иванов Стоянов

     Длъжнст:

     Гл. експерт"Общинска собственост"

     Телефон:

     068/688237

     Име:

     Ценко Додев Карабов

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Общинска собственост"

     Телефон:

     068/688264

     Име:

     Таня Колева Иванова

     Длъжнст:

     Ст.експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

     Телефон:

     068/688228

     Име:

     Митко Ангелов Митев

     Длъжнст:

     Ст.експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

     Телефон:

     068/688336

     Име:

     Юлия Евгениева Петрова

     Длъжнст:

     Мл.експерт"Общинска собственост"

     Телефон:

     068/688206

     Име:

     Вергиния Иванова Чалова

     Длъжнст:

     Гл.специалист "Общински имоти"

     Телефон:

     068/688228

     Име:

     Ваня Алексиева Пенчева

     Длъжнст:

     Гл.специалист "Жилищно настаняване"

     Телефон:

     068 688238

     Име:

     Венелина Иванова Плугова

     Длъжнст:

     Гл.специалист "Общинска собственост и приватизация"

     Телефон:

     068/688226

    • Име:

     Найден Николаев Вълчев

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688280

     Име:

     Весела Генкова Стафунска

     Длъжнст:

     Юрисконсулт

     Телефон:

     068/688251

     Име:

     Таня Михалева Иванова

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Обществени поръчки"

     Телефон:

     068/688251

     Име:

     Петя Йорданова Иванова

     Длъжнст:

     Ст.експерт "Обществени поръчки"

     Телефон:

     068/688294

     Име:

     Пламена Колева Попска

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Обществени поръчки"

     Телефон:

     068/688294

     Име:

     Христо Бончев Христов

     Длъжнст:

     Юрисконсулт

     Телефон:

     068/688280

     Име:

     Лилия Асенова Попова

     Длъжнст:

     Мл.експерт "Обществени поръчки"

     Телефон:

     068/688251

   • Име:

    инж.Тони Михайлов Паричев

    Длъжнст:

    Директор

    Телефон:

    068/688224

    Име:

    Данча Лазарова Пенчева

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Преглед и подготовка на административната документация"

    Телефон:

    068/688281 068/601262

    Име:

    Дарина Иванова Атанасова

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Административно обслужване и местно самоуправление"

    Телефон:

    068/688377 068/601264

    Име:

    Стела Веселинова Дончева

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Човешки ресурси"

    Телефон:

    068/688283

    Име:

    Весела Рачева Тутекова

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Човешки ресурси"

    Телефон:

    068/688283

    Име:

    Ива Росенова Христова

    Длъжнст:

    Главен юрисконсулт

    Телефон:

    068/688385

    Име:

    Николай Илиев Саев

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Инф.осигуряване,техологии и инф.сигурност"

    Телефон:

    068/688220 068/601305

    Име:

    Пламена Петрова Чобанова

    Длъжнст:

    Юрисконсулт

    Телефон:

    068/688385

    Име:

    Катя Николова Димитрова

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688382

    Име:

    Мария Тодорова Коларова

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688375

    Име:

    Павлина Иванова Шишкова

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688312

    Име:

    Магдалена Цанкова Мишева

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Човешки ресурси"

    Телефон:

    068/688283

    Име:

    Иваничка Вълчева Симеонова

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688240

    Име:

    Емил Ивайлов Методиев

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Инф.осигуряване,техологии и инф.сигурност"

    Телефон:

    068/688202

    Име:

    Иваничка Лазарова Иванова

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688384

    Име:

    Лидия Тодорова Илиева

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Човешки ресурси"

    Телефон:

    068/688283

    Име:

    Надя Николаева Стоянова

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688222 068/601260

    Име:

    Миглена Валентинова Тодорова

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688233

    Име:

    Невена Валериева Влаева

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688244 068/601270

    Име:

    Станислав Петков Петков

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Инф.осигуряване,техологии и инф.сигурност"

    Телефон:

    068/688220 068/601305

    Име:

    -

    Длъжнст:

    Мл. експерт "Правно обслужване"

    Телефон:

    -

    Име:

    Елка Панова Тодорова

    Длъжнст:

    Гл.спец."Административно обслужване и деловодство

    Телефон:

    068/688383

    Име:

    Катя Ботева Николова

    Длъжнст:

    Гл.специалист "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688256

    Име:

    Тинка Великова Кочева

    Длъжнст:

    Гл.спец."Административно обслужване, деловодство и архив"

    Телефон:

    068/688381

   • Име:

    инж.Николай Кръстев Стоянов

    Длъжнст:

    Директор

    Телефон:

    068/688278

    Име:

    Детелин Димитров Събев

    Длъжнст:

    Гл.експерт"Сгради и съоръжения"

    Телефон:

    068/688267

    Име:

    Юлия Дончева Тотева

    Длъжнст:

    Гл.експерт "В и К инфраструктура"

    Телефон:

    068/688270

    Име:

    Деница Илиева Зоркова

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Линейна инфраструктура и енергийна ефективност"

    Телефон:

    068/688372

    Име:

    Георги Стефанов Нинов

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Околна среда"

    Телефон:

    068/688205

    Име:

    Георги Митков Бочев

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Зелена система"

    Телефон:

    068/688262

    Име:

    Лилия Димитрова Любенова

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Технически архив"

    Телефон:

    068/688325

    Име:

    -

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Хидротехническа инфраструктура и защитни съоражения"

    Име:

    -

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Пътна инфраструктура"

    Име:

    Живко Стефанов Йорданов

    Длъжнст:

    Гл. специалист "Сгради и съоръжения"

    Телефон:

    068/688267

    Име:

    Стела Димитрова Добрева

    Длъжнст:

    Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068 688298

   • Име:

    арх.Даниела Тихомирова Златанова

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Контрол на строителството", ИД Директор Дирекция "Устройство на територията"

    Телефон:

    068/688391

    Име:

    Атанас Рачев Вълев

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Устройствено планиране и инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068/688321

    Име:

    Иваничка Пенева Каменова

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Регулация и вертикална планировка"

    Телефон:

    068/688210

    Име:

    Ерма Зашева Северинова

    Длъжнст:

    Гл.експерт" Контрол по строителството"

    Телефон:

    068/688272

    Име:

    Мартин Станиславов Добревски

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Геодезия"

    Телефон:

    068/688268

    Име:

    Величка Иванова Петрова

    Длъжнст:

    Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068/688263

    Име:

    Светла Димитрова Гъркова

    Длъжнст:

    Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068/688265

    Име:

    Юлка Николаева Иванова

    Длъжнст:

    Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068/688263

    Име:

    Цветан Тодоров Тодоров

    Длъжнст:

    Специалист "Регулация и вертикална планировка"

    Телефон:

    068/688268

    Име:

    Петър Веселинов Петков

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол на строителството"

    Телефон:

    068/688272

    Име:

    -

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол на строителството"

   • Име:

    д-р Димитър Георгиев Димитров

    Длъжнст:

    Директор

    Телефон:

    068/688200

    • Име:

     Димитринка Николаева Дренска

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688291 068/601361

     Име:

     Пламен Митев Митев

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Средно образование"

     Телефон:

     068/688293

     Име:

     Геновева Стратева Иванова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Образователна интеграция и предучилищно образование"

     Телефон:

     068/688243

     Име:

     Дария Дончева Дончева

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Култура"

     Телефон:

     068/688292

     Име:

     Владимир Николаев Винев

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Културно наследство и културни институти"

     Телефон:

     068/688299

     Име:

     Евдокия Георгиева Попова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Туризъм"

     Телефон:

     068/688246

     Име:

     Светлана Ванева Христова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Туристически маркетинг"

     Телефон:

     068/688246

     Име:

     Станислав Валентинов Стойчев

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Рекламно-туристически дейности"

     Телефон:

     068/688295

     Име:

     Ирина Цветанова Илиева

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Читалища, художествена самодейност и вероизповедания"

     Телефон:

     068/688299

    • Име:

     Мая Маринова Василева

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688389

     Име:

     Катя Маринова Колева

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Медико-социални дейности"

     Телефон:

     068/688230

     Име:

     Анна Христова Костадинова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Методология и организация на социалните услуги"

     Телефон:

     068/688230

     Име:

     Геновева Тодорова Бързашка

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Стопански и финансов контрол"

     Телефон:

     068/688367

     Име:

     Иван Тошев Иванов

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Младежки дейности и спорт"

     Телефон:

     068/688370

     Име:

     Даниела Антонова Даскалова

     Длъжнст:

     Ст. експерт "Заетост и социално включване"

     Телефон:

     068/688227

     Име:

     Даниела Нинова Данова

     Длъжнст:

     Секретар на МКБППМН

     Телефон:

     068/688297

     Име:

     Цветлена Илиянова Илиева

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Социални дейности"

     Телефон:

     068/688367

     Име:

     Грета Нешкова Райнова

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Организация и контрол на храненето"

     Телефон:

     068/688370

     Име:

     Надя Павлова Качамакова

     Длъжнст:

     Главен счетоводител

     Телефон:

     068/688231 068/601412

     Име:

     Дафинка Петрова Данева

     Длъжнст:

     Ст.счетоводител

     Телефон:

     068/688231

     Име:

     Росица Петрова Христова

     Длъжнст:

     Ст.счетоводител

     Телефон:

     068/688235

     Име:

     Боряна Стоянова Ботева

     Длъжнст:

     Ст.счетоводител

     Телефон:

     068/688235

     Име:

     Ирена Петрова Маринова

     Длъжнст:

     Касиер

     Телефон:

     068/688236

   • Име:

    Мариета Мирославова Бахова

    Длъжнст:

    Директор

    Телефон:

    068/688248; 068/601272

    • Име:

     Веселина Първанова Нановска

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688217

     Име:

     Събина Петьова Миленска - Иванова

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Подготовка на проектни предложения"

     Телефон:

     068/688276

     Име:

     Десислава Радославова Йорданова

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Подготовка на проектни предложения"

     Телефон:

     068/688201

     Име:

     Нора Пламенова Петкова

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Подготовка и публичност на проекти"

     Телефон:

     068/688201

     Име:

     Марияна Христова Йочева

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Стратегическо планиране"

     Телефон:

     068/688201

     Име:

     -

     Длъжнст:

     Мл.експерт "Планове и програми"

    • Име:

     -

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688214

     Име:

     Георги Богданов Братоев

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Мониторинг и нередности"

     Телефон:

     068/688203

     Име:

     Цветелин Веселинов Лишев

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Мониторинг и устойчивост"

     Телефон:

     068/688276

     Име:

     Диана Димитрова Вълкова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Финансово управление"

     Телефон:

     068/688203

     Име:

     Виктор Тонев Костов

     Длъжнст:

     Ст. експерт "Мониторинг"

     Телефон:

     068/688229

     Име:

     Елена Диянова Златева

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Мониторинг и устойчивост"

     Телефон:

     068/688229

   • Име:

    Христо Тотев Тотев

    Длъжнст:

    Директор

    Телефон:

    068/688301

    Име:

    Мариан Василев Василев

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Събиране, обез-печ., ревизии и контрол"

    Телефон:

    068/688221

    Име:

    Веско Цанков Бренишки

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Контрол неда-нъчни приходи"

    Телефон:

    068/688303

    Име:

    Росица Павлинова Конова

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Мест.приходи"

    Телефон:

    068/688309

    Име:

    Зюлфие Ахмед Кара

    Длъжнст:

    Инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688310

    Име:

    Милтен Миков Чолаков

    Длъжнст:

    Инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688308

    Име:

    Поля Миткова Цанова

    Длъжнст:

    Ст. експерт"Събиране приходи по бюджета"

    Телефон:

    068/688302

    Име:

    Наталия Тодорова Ангелова

    Длъжнст:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688302

    Име:

    Мирослава Цветанова Танова

    Длъжнст:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688309

    Име:

    -

    Длъжнст:

    Гл. инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688307

    Име:

    Мариета Найденова Дачева

    Длъжнст:

    Инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688308

    Име:

    Милена Димитрова Христова

    Длъжнст:

    Гл.специалист "Данъчни приходи"

    Телефон:

    068/688305

    Име:

    Марияна Иванова Стоянова

    Длъжнст:

    Гл.специалист "Данъчни приходи"

    Телефон:

    068/688305

    Име:

    Детелин Христофоров Димитров

    Длъжнст:

    Гл. специалист "Данъчни приходи"

    Телефон:

    068/688305

    Име:

    -

    Длъжнст:

    Ст. инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688302

    Име:

    Валентина Иванова Ботева

    Длъжнст:

    Ст. инспектор "КСПОБ"

    Име:

    Димитър Иванов Димитров

    Длъжнст:

    Ст. инспектор "КСПОБ"

   • Име:

    Виолета Георгиева Петкова

    Длъжнст:

    Началник отдел

    Телефон:

    068/688269

    Име:

    Цветан Съев Тодоров

    Длъжнст:

    Гл.експерт" Връзки с обществеността и медийна политика"

    Телефон:

    068/688315

    Име:

    Надя Светославова Венелинова

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Международни културни и иконом.отношения"

    Телефон:

    068/688269

    Име:

    Николай Цветанов Буровски

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Административни дейности"

    Телефон:

    068/688262

   • Име:

    Елена Дончева Пиронкова

    Длъжнст:

    Началник отдел

    Телефон:

    068/688289

    Име:

    Ирена Димитрова Минчева

    Длъжнст:

    Мл.експерт"Административно осигуряване на общинския съвет"

    Телефон:

    068/688289

    Име:

    Румяна Христова Иванова

    Длъжнст:

    Мл.експерт"Административно осигуряване на общинския съвет"

    Телефон:

    068/688266

   • Име:

    Даниела Станчева Кузманова

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Контрол и сигурност"

    Телефон:

    068/601365

    Име:

    Петър Данаилов Деков

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Защита при бедствия и безопасност на движението"

    Телефон:

    068/688300

    Име:

    Радослав Петков Йотов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Людмил Иванов Лазаров

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Георги Маринов Димитров

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Веселин Николов Стоянов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Пламен Петков Петков

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Иван Гечев Иванов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Иван Христов Костадинов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Емил Евтимов Иванов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Благой Иванов Пешев

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Николай Петров Илиев

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Йонко Георгиев Димитров

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Момчил Павлов Луловски

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Владимир Тошков Иванов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Денислав Красимиров Петков

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Любчо Донев Коларов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Андриян Михайлов Ангелов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Любомир Петков Лалев

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Гергин Василев Пейчев

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Иван Стефанов Иванов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Валентина Иванова Ботева

    Длъжнст:

    Ст. инспектор "КСПОБ"

    Име:

    Димитър Иванов Димитров

    Длъжнст:

    Ст. инспектор "КСПОБ"

   • Име:

    Ива Евгениева Гетова

    Длъжнст:

    Началник отдел

    Телефон:

    068/688282 068/601263

    Име:

    Венета Иванчова Цанова

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

    Телефон:

    068/688287

    Име:

    Ана Михайлова Маринова

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

    Телефон:

    068/688284

    Име:

    Таня Цанкова Иванова

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

    Телефон:

    068/688286

    Име:

    Соня Петкова Димитрова

    Длъжнст:

    Гл.специалист "Административно обслужване и гражд. състояние"

    Телефон:

    068/688286

    Име:

    Вержиния Маринова Стойкова

    Длъжнст:

    Гл. специалист "Гражданско състояние"

    Име:

    Даринка Ангелова Димитрова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Владиня

    Телефон:

    06925/2232

    Име:

    Поля Иванова Христова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Горан

    Телефон:

    06923/2233

    Име:

    Генка Георгиева Митева

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Деветаки

    Телефон:

    069241/2275

    Име:

    Павлинка Стефанова Ичева

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Казачево

    Телефон:

    069243/2320

    Име:

    Даринка Ангелова Димитрова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Дренов

    Телефон:

    06918/2322

    Име:

    Поля Иванова Христова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Йоглав

    Телефон:

    069241/2363

    Име:

    Десислава Стефкова Венкова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Умаревци

    Телефон:

    06927/2231

    Име:

    Петя Стоянова Ганева

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Пресяка

    Телефон:

    069242/2320

    Име:

    Веселка Йорданова Иванова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Смочан

    Телефон:

    06915/2222

    Име:

    -

    Длъжнст:

    Специалист АО Чавдарци

    Телефон:

    06946/2273

    Име:

    Юлия Мильова Мустафова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Хлевене

    Телефон:

    069240/323

   • Име:

    Дария Недкова Иванова

    Длъжнст:

    Началник отдел

    Телефон:

    068/688252

    Име:

    -

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Счетоводна отчетност делигирани държавни дейности"

    Име:

    Поля Трифонова Стойкова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Телефон:

    068/688259

    Име:

    Милена Докова Пейкова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Телефон:

    068/688296

    Име:

    Иваничка Иванова Енчева

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Телефон:

    068/688259

    Име:

    Миглена Радосл.Стефанова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Телефон:

    068/688288

    Име:

    Светлана Ст.Хубавенкова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Телефон:

    068/688254

    Име:

    Любомира Атанасова Величкова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Телефон:

    068/688247

    Име:

    Йордан Петков Гачевски

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Телефон:

    068/688250

    Име:

    Габриела Антонова Арсова

    Длъжнст:

    Счетоводител

    Телефон:

    068/688250

    Име:

    Петя Владимирова Александрова

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Материално-техническа база"

    Телефон:

    068/688313

    Име:

    Бисерка Илиева Христова

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Касови операции"

    Телефон:

    068/688253

    Име:

    Нели Борисова Чикова

    Длъжнст:

    Касиер

    Телефон:

    068/688257