Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Администрация

 • Име:

  Корнелия Добрева Маринова

  Телефон:

  1235678

  Стая:

  15

  • Име:

   Цветан Борисов Георгиев

   Телефон:

   068 / 601 280

   Стая:

   208

   Email:

   [email protected]

    

  • Име:

   Ивелина Илиева Радевска

   Телефон:

   068 / 601 372

   Стая:

   216

   Email:

   [email protected]

    

  • Име:

   Венцислав Маринов Христов

   Телефон:

   068 / 603 202

   Стая:

   216

   Email:

   [email protected]

    

  • Име:

   Минчо Колев Петков

  • Име:

   Бонка Цветанова Вашева

   Длъжнст:

   Ръководител звено "Вътрешен одит"

   Име:

   Николай Иванов Атанасов

   Длъжнст:

   Вътрешен одитор

  • Име:

   Даниела Минкова Цанова

   Телефон:

   068/688255

   Стая:

   207

   Email:

   [email protected]

    

    • Име:

     Десислава Кънчева Иванова

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Име:

     Надя Георгиева Станчева

     Длъжнст:

     Гл. експерт"Финанси и бюджет"

     Име:

     Ивайло Стефанов Иванов

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Вътрешно фи- нансов контрол"

     Име:

     Пепа Юлиянова Вълкова

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Финанси и бюджет"

     Име:

     Искра Дочева Цанкова

     Длъжнст:

     Гл. експерт"Капиталови разходи"

     Име:

     Данаил Вълов Петков

     Длъжнст:

     Гл.експерт" Икономически дейности"

    • Име:

     Иваничка Христова Иванова

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Име:

     Илиян Иванов Стоянов

     Длъжнст:

     Гл. експерт"Общинска собственост"

     Име:

     Ценко Додев Карабов

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Общинска собственост"

     Име:

     Таня Колева Иванова

     Длъжнст:

     Ст.експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

     Име:

     Митко Ангелов Митев

     Длъжнст:

     Ст.експерт"Гори, селскосто- панска политика и земеделие"

     Име:

     Юлия Евгениева Петрова

     Длъжнст:

     Мл.експерт"Общинска собственост"

     Име:

     Вергиния Иванова Чалова

     Длъжнст:

     Гл.специалист "Общински имоти"

     Име:

     Ваня Алексиева Пенчева

     Длъжнст:

     Гл.специалист "Жилищно настаняване"

     Име:

     Венелина Иванова Плугова

     Длъжнст:

     Гл.специалист "Общинска собст- веност и приватизация"

    • Име:

     Найден Николаев Вълчев

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Име:

     Весела Генкова Стафунска

     Длъжнст:

     Юрисконсулт

     Име:

     Таня Михалева Иванова

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Обществени поръчки"

     Име:

     Наталия Борисл.Методиева

     Длъжнст:

     Ст.експерт "Обществени поръчки"

     Име:

     Пламена Колева Попска

     Длъжнст:

     Мл.експерт "Обществени поръчки"

     Име:

     Христо Бончев Христов

     Длъжнст:

     Юрисконсулт

   • Име:

    инж.Тони Михайлов Паричев

    Длъжнст:

    Директор

    • Име:

     Румен Петров Ралчев

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Име:

     Дарина Иванова Атанасова

     Длъжнст:

     Гл.експерт "АО и местно самоуправление"

     Име:

     Катя Николова Димитрова

     Длъжнст:

     Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Мария Тодорова Коларова

     Длъжнст:

     Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Павлина Иванова Шишкова

     Длъжнст:

     Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Миглена Валентинова Тодорова

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Надя Николаева Стоянова

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Невена Валериева Влаева

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Иваничка Лазарова Иванова

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Катя Ботева Николова

     Длъжнст:

     Гл. спец. "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Галина Добрева Петрова

     Длъжнст:

     Гл. спец. "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Тинка Великова Кочева

     Длъжнст:

     Гл. спец. "Административно обслужване, деловодство и архив"

    • Име:

     Стела Веселинова Дончева

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Човешки ресурси"

     Име:

     Весела Рачева Тутекова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Човешки ресурси"

     Име:

     Севдалина Ангелова Сергеева

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Човешки ресурси"

     Име:

     Ива Росенова Христова

     Длъжнст:

     Юрисконсулт

     Име:

     Пламена Петрова Чобанова

     Длъжнст:

     Юрисконсулт

     Име:

     Иваничка Вълчева Симеонова

     Длъжнст:

     Ст. експерт "Административно обслужване и деловодство"

     Име:

     Лидия Тодорова Илиева

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Човешки ресурси"

    • Име:

     Елена Дончева Пиронкова

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Име:

     Ирена Димитрова Минчева

     Длъжнст:

     Мл.експерт"Административно осигуряване на общинския съвет"

     Име:

     Румяна Христова Иванова

     Длъжнст:

     Мл.експерт"Административно осигуряване на общинския съвет"

    • Име:

     Николай Илиев Саев

     Длъжнст:

     Гл.експерт"ИОТИС

     Име:

     Бойко Цочев Славчев

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Инф.осигуряване,техологии и инф.сигурност"

   • Име:

    инж.Николай Кръстев Стоянов

    Длъжнст:

    Директор

    • Име:

     Атанас Рачев Вълев

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Контрол по строиелството"

     Име:

     Ерма Зашева Северинова

     Длъжнст:

     Гл.експерт" Контрол по строителството"

     Име:

     Ралица Маринова Маринова

     Длъжнст:

     Ст. експерт "Архитектура и градоустройство"

     Име:

     Величка Иванова Петрова

     Длъжнст:

     Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

     Име:

     Светла Димитрова Гъркова

     Длъжнст:

     Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

     Име:

     Юлка Николаева Иванова

     Длъжнст:

     Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

    • Име:

     Юлия Дончева Тотева

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Устройствено планиране"

     Име:

     Иваничка Пенева Каменова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Регулация и вертикална планировка"

     Име:

     Петър Дамянов Маринов

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Геодезия"

     Име:

     Мартин Станиславов Добревски

     Длъжнст:

     Ст. експерт "Геодезия"

     Име:

     Георги Митков Бочев

     Длъжнст:

     Ст. експерт "Зелена система"

     Име:

     Лилия Димитрова Любенова

     Длъжнст:

     Мл.експерт "Технически архив"

    • Име:

     Детелин Димитров Събев

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Сгради и съоръжения"

     Име:

     Марин Иванов Симеонов

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Техническа инфраструктура"

     Име:

     Георги Стефанов Нинов

     Длъжнст:

     Ст.експерт"Околна среда"

     Име:

     Деница Илиева Зоркова

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Техническа инфраструктура"

     Име:

     Цветослав Стефанов Христов

     Длъжнст:

     Мл.експерт"Техническа инфраструктура"

     Име:

     Живко Стефанов Йорданов

     Длъжнст:

     Гл. специалист"Сгради и съоръжения"

     Име:

     Стела Димитрова Добрева

     Длъжнст:

     Гл. специалист"Техническа инфра- стуктура"

    • Име:

     Димитринка Николаева Дренска

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Име:

     Пламен Митев Митев

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Средно образование"

     Име:

     Геновева Стратева Иванова

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Образователна интеграция и предуч.образ."

     Име:

     Доротея Иванова Динкова

     Длъжнст:

     Гл.експерт"Култура"

     Име:

     Данча Лазарова Пенчева

     Длъжнст:

     Гл. експерт"Културен туризъм"

     Име:

     Владимир Николаев Винев

     Длъжнст:

     Гл. експерт"Културно нас- ледство и култ.институти"

     Име:

     Евдокия Георгиева Попова

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Туризъм"

     Име:

     Светлана Ванева Христова

     Длъжнст:

     Гл.експерт "Туристически маркетинг"

     Име:

     Станислав Валентинов Стойчев

     Длъжнст:

     Мл експерт"Рекламно-ту- ристически дейности"

     Име:

     Виолета Георгиева Петкова

     Длъжнст:

     Мл.експерт"Читалища, худ. самодейн. и вероизповед."

    • Име:

     Мая Маринова Василева

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Име:

     Катя Маринова Колева

     Длъжнст:

     Гл. експерт"Медико-социални дейности"

     Име:

     Валерия Цветанова Баръмова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Методология и организация на социалните услуги"

     Име:

     Поля Иванова Георгиева

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Стопански и финансов контрол"

     Име:

     Мариела Стефанова Николова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Младежки дейности и спорт"

     Име:

     Даниела Антонова Даскалова

     Длъжнст:

     Ст. експерт "Заетост и социално включване"

     Име:

     Даниела Нинова Данова

     Длъжнст:

     Секретар на МКБППМН

     Име:

     Надежда Красимирова Лазарова

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Социални дейности"

     Име:

     Поля Мирославова Цанкова

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Организация и контрол на храненето"

     Име:

     Грета Нешкова Райнова

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Организация и контрол на храненето"

   • Име:

    Борислав Недков Иванов

    Длъжнст:

    Директор

    • Име:

     Мариета Мирославова Бахова

     Длъжнст:

     Началник отдел

    • Име:

     Даниела Димитрова Иванова

     Длъжнст:

     Началник отдел

     Име:

     Георги Богданов Братоев

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Мониторинг и нередности"

     Име:

     Веселина Първанова Нановска

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Мониторинг и устойчивост"

     Име:

     Диана Димитрова Вълкова

     Длъжнст:

     Гл. експерт "Финансово управление"

     Име:

     Кенан Ердинч Терзиев

     Длъжнст:

     Ст. експерт "Мониторинг"

     Име:

     Емил Ивайлов Методиев

     Длъжнст:

     Мл. експерт "Мониторинг и устойчивост"

   • Име:

    Христо Тотев Тотев

    Длъжнст:

    Директор

    Име:

    Мариан Василев Василев

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Събиране, обез-печ., ревизии и контрол"

    Име:

    Веско Цанков Бренишки

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Контрол неда-нъчни приходи"

    Име:

    Росица Павлинова Конова

    Длъжнст:

    Гл.експерт "Мест.приходи"

    Име:

    Зюлфие Ахмед Кара

    Длъжнст:

    Инспектор МДТ

    Име:

    Милтен Миков Чолаков

    Длъжнст:

    Инспектор МДТ

    Име:

    Поля Миткова Цанова

    Длъжнст:

    Ст. експерт"Събиране приходи по бюджета"

    Име:

    Наталия Тодорова Ангелова

    Длъжнст:

    Ст. счетоводител

    Име:

    Мирослава Цветанова Танова

    Длъжнст:

    Ст. счетоводител

    Име:

    Румяна Лалева Пенчева

    Длъжнст:

    Гл. инспектор МДТ

    Име:

    Здравко Йорданов Кунчев

    Длъжнст:

    Ст. инспектор МДТ

    Име:

    Мариета Найденова Дачева

    Длъжнст:

    Инспектор МДТ

    Име:

    Милена Димитрова Христова

    Длъжнст:

    Гл. специалист"Данъчни приходи"

    Име:

    Марияна Иванова Стоянова

    Длъжнст:

    Гл.специалист"Данъчни приходи"

    Име:

    Детелин Христофоров Димитров

    Длъжнст:

    Гл. специалист "Данъчни приходи"

   • Име:

    Стефка Любомирова Жечева

    Длъжнст:

    Началник отдел

    Име:

    Надя Светославова Венелинова

    Длъжнст:

    Мл.експерт "Международни културни и иконом.отношения"

    Име:

    Цветелина Павлинова Пелова

    Длъжнст:

    Юрисконсулт

   • Име:

    Мариан Петров Петракиев

    Длъжнст:

    Началник отдел

    Име:

    Даниела Станчева Кузманова

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Контрол и сигурност"

    Име:

    Даниел Николаев Колев

    Длъжнст:

    Гл. експерт "Защита при бедствия и безопасност на движението"

    Име:

    Радослав Петков Йотов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Людмил Иванов Лазаров

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Георги Маринов Димитров

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Веселин Николов Стоянов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Пламен Петков Петков

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Иван Гечев Иванов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Иван Христов Костадинов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Емил Евтимов Иванов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Благой Иванов Пешев

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Александър Огнянов Танков

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Николай Петров Илиев

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Йонко Георгиев Димитров

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Момчил Павлов Луловски

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Владимир Тошков Иванов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Денислав Красимиров Петков

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Любчо Донев Коларов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Андриян Михайлов Ангелов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Любомир Петков Лалев

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Гергин Василев Пейчев

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Иван Стефанов Иванов

    Длъжнст:

    Специалист "Контрол и сигурност"

    Име:

    Валентина Иванова Ботева

    Длъжнст:

    Ст. инспектор "КСПОБ"

    Име:

    Димитър Иванов Димитров

    Длъжнст:

    Ст. инспектор "КСПОБ"

   • Име:

    Мая Радева Цанкова

    Длъжнст:

    Началник отдел

    Име:

    Венета Иванчова Цанова

    Длъжнст:

    Ст.експерт"Гражд.регистрация и админ.обслужване"

    Име:

    Ива Евгениева Гетова

    Длъжнст:

    Ст. експерт"Адм.обслужв.и гражданско състояние"

    Име:

    Соня Петкова Димитрова

    Длъжнст:

    Гл.специалист"Административно обслужване и гражд.състояние"

    Име:

    Ана Михайлова Маринова

    Длъжнст:

    Гл.специалист"Гражданска регистрация и админстративно обслужване"

    Име:

    Дарина Ангелова Димитрова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Владиня

    Име:

    Поля Иванова Христова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Горан

    Име:

    Генка Георгиева Митева

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Деветаки

    Име:

    Павлинка Стефанова Ичева

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Казачево

    Име:

    Олга Тодорова Кирова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Дренов

    Име:

    Мая Иванова Влахова-Мичева

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Скобелево и Къкрина

    Име:

    Десислава Стефкова Венкова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Умаревци

    Име:

    Петя Стоянова Ганева

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Пресяка

    Име:

    Веселка Йорданова Иванова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Смочан

    Име:

    Ралица Йорданова Димитрова

    Длъжнст:

    Специалист АО Чавдарци

    Име:

    Юлия Мильова Мустафова

    Длъжнст:

    Гл.специалист АО Хлевене

   • Име:

    Дария Недкова Иванова

    Длъжнст:

    Началник отдел

    Име:

    Поля Трифонова Стойкова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Име:

    Виргиния Ганчева Петрова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Име:

    Иваничка Иванова Енчева

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Име:

    Миглена Радосл.Стефанова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Име:

    Габриела Антонова Арсова

    Длъжнст:

    Счетоводител

    Име:

    Светлана Ст.Хубавенкова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Име:

    Любомира Атанасова Величкова

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Име:

    Йордан Петков Гачевски

    Длъжнст:

    Ст.счетоводител

    Име:

    Петя Владимирова Александрова

    Длъжнст:

    Мл. експерт "Материално-техническа база"

    Име:

    Бисерка Илиева Христова

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Касови операции" Касиер

    Име:

    Нели Борисова Чикова

    Длъжнст:

    Ст.експерт "Касови операции" Касиер