Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Декларации по зпуки

Настоящи

Име Декларация

Александър Тодоров

Александър Тодоров.pdf

Ана Маринова

Ана Маринова.PDF

Ана Маринова

Ана Маринова.PDF

Анатолий Георгиев Иванов – общински съветник

1-AnatoliiGI.pdf

Анелия Ангелова

Анелия Ангелова.PDF

Анита Илиева

Анита Илиева.pdf

Анна Костадинова

Анна Костадинова.pdf

Атанас Вълев

Атанас Вълев.pdf

Биляна Матева

Биляна Матева.pdf

Благовест Петров - мл. експерт ПИЦ

Благовест_Петров.PDF

Бонка Вашева-Горанова

Бонка Вашева-Горанова.PDF

Борис Николов - охрана на обекти

Борис_Николов.PDF

Валентин Вълков

Валентин Вълков.pdf

Валентин Пенчев

Валентин Пенчев.PDF

Валентин Узунов

Валентин Узунов.PDF

Валентина Цвяткова - кмет на с. Пресяка

Валентина Цвяткова.pdf

Валерий Хомяков

Валерий Хомяков.PDF

Ваня Пенчева - гл. специалист ЖН

Ваня_Пенчева.PDF

Ваня Стоянова - кмет на с. Слатина

Ваня Стоянова.pdf

Васил Христов

Васил Христов.PDF

Васко Панков - кметски наместник с. Сливек

Васко_Панков.PDF

Величко Лалев - охрана на обекти

Величко_Лалев.PDF

Венелина Плугова - гл. специалист ОСП

Венелина_Плугова.PDF

Вергиния Петрова - старши счетоводител

Вергиния_Петрова.PDF

Вержиния Стойкова

Вержиния Стойкова.pdf

Весела Стафунска

Весела Стафунска.PDF

Веселина Мончева

Веселина Мончева.PDF

Веселина Нановска

Веселина Нановска.pdf

Виктор Костов

Виктор Костов.pdf

Виолета Петкова

Виолета Петкова.pdf

Виолетка Чорбаджиева

Виолетка Чорбаджиева.pdf

Владимир Басарски

Владимир Басарски.PDF

Галя Петрова

Галя Петрова.PDF

Геновева Бързашка

Геновева Бързашка.pdf

Геновева Стойкова

Геновева Стойкова.PDF

Георги Нинов

Георги Нинов.PDF

Георги Цонев - кметски наместник

Георги_Цонев.PDF

Гинка Панамска

Гинка Панамска.PDF

Грета Райнова - мл. експерт ОК

Грета_Райнова.PDF

Гюро Иванов

Гюро Иванов.pdf

Дамян Дамянов - кметски наместник с. Лешница

Дамян_Дамянов.PDF

Данаил Иванов

Данаил Иванов.PDF

Данаил Петков

Данаил Петков.PDF

Даниел Колев

Даниел Колев.PDF

Даниел Колев

Даниел Колев.pdf

Даниел Колев - гл. експерт ЗББА

Даниел_Колев.PDF

Даниела Данова-Стоянова

Даниела Данова-Стоянова.PDF

Даниела Златанова

Даниела Златанова.PDF

Даринка Димитрова - Гл. специалист АО - кметство Владиня

Даринка_Димитрова.PDF

Дария Дончева

Дария Дончева.pdf

Дацо Дацов

Дидо Дацов.PDF

Десислава Иванова

Десислава Иванова.PDF

Детелин Събев

Детелин Събев.PDF

Деян Христов

Деян Христов.pdf

Диана Лалева

Диана Лалева.PDF

Диана Събчева-Недева

Диана Събчева-Недева.pdf

Димитър Димитров

Димитър Димитров.PDF

Евдокия Попова

Евдокия Попова.pdf

Елена Златева

Елена Златева.pdf

Елка Тодорова

Елка Тодорова.PDF

Емил Методиев

Емил Методиев.pdf

Емилия Иванова

Емилия Иванова.PDF

Жан Йорданов

Жан Йорданов.PDF

Зюлфие Кара

Зюлфие Кара.PDF

Ива Гетова

Ива Гетова.PDF

Иваило Иванов

Иваило Иванов.PDF

Иван Джуров - кметски наместник с. Стефаново

Иван_Джуров.PDF

Иван Иванов

Иван Иванов.pdf

Иван Иванов

Иван Иванов.pdf

Иван Къновски

Иван Къновски.pdf

Иван Тихов

Иван Тихов.PDF

Иван Чифутов

Иван Чифутов.PDF

Иваничка Дончева

Иваничка Дончева.PDF

Иваничка Симеонова

Иваничка Симеонова.PDF

Илианка Колева

Илианка Колева.PDF

Илиян Стоянов

Илиян Стоянов.PDF

Илиян Хинков

Илиян Хинков.pdf

Ирена Георгиева - кмет на с. Йоглав

Ирена Георгиева.pdf

Ирена Минчева

Ирена Минчева.PDF

Ирина Илиева

Ирина Илиева.pdf

Искра Цанкова - гл. експерт КР

Искра_Цанкова.PDF

Искрен Савчев

Искрен Савчев.PDF

Йорданка Недкова

Йорданка Недкова.PDF

Калин Кръстев - кмет на с. Баховица

Калин Кръстев.pdf

Камелия Иванчева

Камелия Иванчева.pdf

Камелия Станчева

Камелия Станчева.PDF

Капка Кузманова

Капка Кузманова.PDF

Красимир Ганков - кметски наместник с. Изворче

Красимир_Ганков.PDF

Красимир Христов - дейност СОО

Красимир_Христов.PDF

Лазар Тодоров

Лазар Тодоров.pdf

Лачо Йорданов

Лачо Йорданов.PDF

Лидия Илиева

Лидия Илиева.PDF

Лилия Попова

Лилия Попова.pdf

Лилко Христов - шофьор

Лилко_Христов.PDF

Любомир Лалев

Любомир Лалев.PDF

Любомира Величкова

Любомира Величкова.PDF

Магдалена Мишева - мл. експерт ЧР

Магдалена_Мишева.PDF

Мариана Хитова - кмет на с. Дойренци

Мариана Хитова.pdf

Мариета Дачева

Мариета Дачева.PDF

Мария Йорданова

Марияна Йочева

Марияна Йочева.pdf

Мартин Добревски

Мартин Добревски.PDF

Матей Василев

Матей Василев.PDF

Миглена Тодорова

Миглена Тодорова.PDF

Милена Пейкова

Милена Пейкова.pdf

Милтен Чолаков

Милтен Чолаков.PDF

Милчо Маринов - кметски наместник с. Соколово

Милчо_Маринов.PDF

Минчо Петков

Минчо Петков.PDF

Митко Митев

Митко Митев.PDF

Момчил Луловски

Момчил Луловски.PDF

Момчил Луловски

Момчил Луловски.pdf

Надежда Лазарова

Надежда Лазарова.PDF

Надя Венелинова

Надя Венелинова.PDF

Надя Стоянова

Надя Стоянова.PDF

Найден Вълчев

Найден Вълчев.PDF

Невена Влаева

Невена Влаева.PDF

Николай Буровски

Николай Буровски.pdf

Николай Недялков

Николай Недялков.PDF

Петко Петков

Петко Петков.pdf

Петър Деков

Петър Деков.pdf

Петър Петков

Петър Петков.pdf

Петя Иванова

Петя Иванова.pdf

Петя Калчева

Петя Калчева.PDF

Пламен Върбановски - кмет на с. Лисец

Пламен Върбановски.pdf

Пламена Попска - мл. експерт ОП

Пламена_Попска.PDF

Пламена Чобанова

Пламена Чобанова.PDF

Полина Николова

Полина Николова.pdf

Поля Христова

Поля Христова.pdf

Радинка Тотева - кметски наместник с. Брестово

Радинка Тотева.pdf

Румен Николов

Румен Ноколов.PDF

Сашо Тодоров

Сашо Тодоров.PDF

София Топалова

София Топалова.pdf

Станимир Тотев

Станимир Тотев.pdf

Станислав Петков

Станислав Петков.PDF

Стефан Нейков - кметски наместник с. Тепава

Стефан Нейков.pdf

Стефка Заекова

Стефка Заекова.pdf

Стоян Диков

Стоян Диков.PDF

Таня Иванова

Таня Иванова.PDF

Тони Паричев

Тони Паричев.PDF

Христо Генчев

Христо Генчев.PDF

Христо Христов

Христо Христов.PDF

Хюлия Вели

Хюлия Вели.pdf

Цанко Цанков

Цанко Цанков.PDF

Цветалинка Василева - директор ДГ "Детелина"

Цветалинка Василева.pdf

Цветан Илиев

Цветан Илиев.PDF

Цветан Тодоров

Цветан Тоодоров.PDF

Цветан Тодоров - Специалист АДУТ

Цветан Тодоров.pdf

Цветелин Калчев

Цветелин Калчев.pdf

Цветелин Лишев

Цветелин Лишев.pdf

Цветелин Цанов

Цветелин Цанов.pdf

Цветлена Илиева

Цветлена Илиева.pdf

Цветослав Христов - мл. експерт ТИ

Цветослав_Христов.PDF

Юлия Петрова

Юлия Петрова.PDF

Освободени

Име Декларация

Ангелина Стефанова

Ангелина Стефанова.PDF

Валентина Янкова Митева – общински съветник

2-ValentinaQM.pdf

Камелия Вълчанова

Камелия Вълчанова.PDF

Клаудиатереса Хернандез

Клаудиатереса Хернандез.PDF

Пенка Николова

Пенка Николова.PDF

Спас Цвятков

Спас Цвятков.PDF

Стефка Жечева - нач. отдел ВОМСП

Стефка_Жечева.PDF

Христофор Господинов

Христофор Господинов.PDF