Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Декларации по зпуки

Настоящи

Име Декларация

Албена Дунчева

Албена Дунчева.pdf

Александър Тодоров

Александър Тодоров.pdf

Али Алиев

Али Алиев.pdf

Ана Маринова

Ана Маринова.PDF

Ана Маринова

Ана Маринова.PDF

Анатолий Георгиев Иванов – общински съветник

1-AnatoliiGI.pdf

Анелия Ангелова

Анелия Ангелова.PDF

Анита Илиева

Анита Илиева.pdf

Анита Илиева

Анита Илиева.pdf

Анна Костадинова

Анна Костадинова.pdf

Асен Топалов

Асен Топалов.pdf

Атанас Вълев

Атанас Вълев.pdf

Биляна Матева

Биляна Матева.pdf

Биляна Матева

Биляна Матева.pdf

Благовест Петров - мл. експерт ПИЦ

Благовест_Петров.PDF

Бонка Вашева-Горанова

Бонка Вашева-Горанова.PDF

Борис Искренов

Борис Искренов.pdf

Борис Николов - охрана на обекти

Борис_Николов.PDF

Боряна Ботева

BorjanaBoteva.pdf

Валентин Вълков

Валентин Вълков.pdf

Валентин Пенчев

Валентин Пенчев.PDF

Валентин Узунов

Валентин Узунов.PDF

Валентина Ботева

ValentinaBoteva.pdf

Валентина Цвяткова - кмет на с. Пресяка

Валентина Цвяткова.pdf

Валерий Хомяков

Валерий Хомяков.PDF

Валерия Баръмова

Valeria Baramova.pdf

Ваня Пенчева - гл. специалист ЖН

Ваня_Пенчева.PDF

Ваня Стоянова - кмет на с. Слатина

Ваня Стоянова.pdf

Васил Христов

Васил Христов.PDF

Васко Панков - кметски наместник с. Сливек

Васко_Панков.PDF

Велислав Борисов

Велислав Борисов.pdf

Величко Лалев - охрана на обекти

Величко_Лалев.PDF

Венелина Плугова - гл. специалист ОСП

Венелина_Плугова.PDF

Венета Цанова

Veneta Canova.pdf

Венцислав Христов - зам. кмет на община ловеч

Венцислав Христов.pdf

Вергиния Петрова - старши счетоводител

Вергиния_Петрова.PDF

Вержиния Стойкова

Вержиния Стойкова.pdf

Весела Кръстева

Весела Кръстева.pdf

Весела Стафунска

Весела Стафунска.PDF

Веселина Мончева

Веселина Мончева.PDF

Веселина Нановска

Веселина Нановска.pdf

Веско Бренишки

Vesko Brenischki.pdf

Виктор Павлов

Viktor Pavlov.pdf

Виолета Петкова

Виолета Петкова.pdf

Виолетка Чорбаджиева

Виолетка Чорбаджиева.pdf

Владимир Басарски

Владимир Басарски.PDF

Владимир Винев

VladimirVinev.pdf

Владимир Винев

Владимир Винев.pdf

Галя Дочева

Galya Docheva.pdf

Галя Петрова

Галя Петрова.PDF

Геновева Бързашка

Геновева Бързашка.pdf

Геновева Иванова

GenovevaIvanova.pdf

Геновева Иванова

Геновева Иванова.pdf

Геновева Стойкова

Геновева Стойкова.PDF

Георги Бочев

Георги Бочев.pdf

Георги Братоев

GeorgiBratoev.pdf

Георги Нинов

Георги Нинов.PDF

Георги Нинов

Георги Нинов.pdf

Георги Цонев - кметски наместник

Георги_Цонев.PDF

Гинка Панамска

Гинка Панамска.PDF

Грета Райнова - мл. експерт ОК

Грета_Райнова.PDF

Гюро Иванов

Гюро Иванов.pdf

Дамян Дамянов - кметски наместник с. Лешница

Дамян_Дамянов.PDF

Данаил Иванов

Данаил Иванов.PDF

Данаил Петков

Данаил Петков.PDF

Даниел Колев

Даниел Колев.PDF

Даниел Колев

Даниел Колев.pdf

Даниел Колев - гл. експерт ЗББА

Даниел_Колев.PDF

Даниела Данова-Стоянова

Даниела Данова-Стоянова.PDF

Даниела Даскалова

Daniela Daskalova.pdf

Даниела Димова - Събева

Daniela Dimova Sabeva.pdf

Даниела Златанова

Даниела Златанова.PDF

Даниела Златанова

Даниела Златанова.pdf

Даниела Кузманова

DanielaKuzmanova.pdf

Даниела Цанова

Daniela Canova.pdf

Даниела Цанова - секретар на община ловеч

Даниела Цанова.pdf

Данча Пенчева

Данча Пенчева.pdf

Дарина Атанасова

DarinaAtanasova.pdf

Даринка Димитрова - Гл. специалист АО - кметство Владиня

Даринка_Димитрова.PDF

Дария Дончева

Дария Дончева.pdf

Дария Иванова

Dariya Ivanova.pdf

Дафинка Данева

DafinkaDaneva.pdf

Дацо Дацов

Дидо Дацов.PDF

Деница Зоркова

Деница Зоркова.pdf

Десислава Иванова

Десислава Иванова.PDF

Детелин Димитров

DetelinDimitrov.pdf

Детелин Събев

Детелин Събев.PDF

Деян Христов

Деян Христов.pdf

Диана Лалева

Диана Лалева.PDF

Диана Събчева-Недева

Диана Събчева-Недева.pdf

Димитринка Дренска

DimitrinaDrenska.pdf

Евдокия Попова

Евдокия Попова.pdf

Елена Златева

Елена Златева.pdf

Елена Пиронкова

Elena Pironkova.pdf

Елена Пиронкова

Елена Пиронкова.pdf

Елка Тодорова

Елка Тодорова.PDF

Емил Методиев

Емил Методиев.pdf

Емилия Иванова

Емилия Иванова.PDF

Ерма Северинова

Erma Severinova.pdf

Жан Йорданов

Жан Йорданов.PDF

Живко Йорданов

JivkoJordanov.pdf

Зюлфие Кара

Зюлфие Кара.PDF

Ива Гетова

Ива Гетова.PDF

Ива Гетова

IvaGetova.pdf

Иваило Иванов

Иваило Иванов.PDF

Иван Джуров - кметски наместник с. Стефаново

Иван_Джуров.PDF

Иван Иванов

Иван Иванов.pdf

Иван Иванов

Иван Иванов.pdf

Иван Иванов

Иван Иванов.pdf

Иван Къновски

Иван Къновски.pdf

Иван Тихов

Иван Тихов.PDF

Иван Тихов

Иван Тихов.pdf

Иван Чифутов

Иван Чифутов.PDF

Иваничка Дончева

Иваничка Дончева.PDF

Иваничка Дончева

Иваничка Дончева.pdf

Иваничка Иванова

IvanichkaIvan2.pdf

Иваничка Иванова

IvanichkaIvanova.pdf

Иваничка Симеонова

Иваничка Симеонова.PDF

Иваничка Станчева

Ivanichka Stancheva.pdf

Иванчо Монов

Иванчо Монов.pdf

Илианка Колева

Илианка Колева.PDF

Илиян Стоянов

Илиян Стоянов.PDF

Илиян Стоянов

Илиян Стоянов.pdf

Илиян Хинков

Илиян Хинков.pdf

Ирена Георгиева - кмет на с. Йоглав

Ирена Георгиева.pdf

Ирена Георгиева - кметски наместник на с. йоглав

Ирена Георгиева.pdf

Ирена Маринова

Irena Marinova.pdf

Ирена Минчева

Ирена Минчева.PDF

Ирина Илиева

Ирина Илиева.pdf

Искра Цанкова

IskraCankova.pdf

Искра Цанкова - гл. експерт КР

Искра_Цанкова.PDF

Искрен Савчев

Искрен Савчев.PDF

Йордан Гачевски

JordanGachevski.pdf

Йорданка Недкова

Йорданка Недкова.PDF

Калин Кръстев - кмет на с. Баховица

Калин Кръстев.pdf

Камелия Иванчева

Камелия Иванчева.pdf

Камелия Станчева

Камелия Станчева.PDF

Капка Кузманова

Капка Кузманова.PDF

Катя Димитрова

Катя Димитрова.pdf

Катя Кунева

Катя Кунева.pdf

Катя Михайлова

KatjaMihailova.pdf

Катя Николова

KatjaNikolova.pdf

Кирил Занков

Кирил Занков.pdf

Красимир Ганков - кметски наместник с. Изворче

Красимир_Ганков.PDF

Красимир Христов - дейност СОО

Красимир_Христов.PDF

Лазар Тодоров

Лазар Тодоров.pdf

Лачо Йорданов

Лачо Йорданов.PDF

Лидия Илиева

Лидия Илиева.PDF

Лилия Любенова

Liliya Lyubenova.pdf

Лилия Попова

Лилия Попова.pdf

Лилко Христов - шофьор

Лилко_Христов.PDF

Любомир Лалев

Любомир Лалев.PDF

Любомира Величкова

Любомира Величкова.PDF

Магдалена Баева

Magdalena Baeva.pdf

Магдалена Мишева - мл. експерт ЧР

Магдалена_Мишева.PDF

Мариана Нешева

Мариана Нешева.pdf

Мариана Хитова - кмет на с. Дойренци

Мариана Хитова.pdf

Мариета Бахова

MarietaBahova.pdf

Мариета Дачева

Мариета Дачева.PDF

Маринела Височкова

Marinela Visochkova.pdf

Мария Йорданова

Мария Коларова

MarijaKolarova.pdf

Мариян Колев

Мариян Колев.pdf

Марияна Дончева

MarianaDoncheva.pdf

Марияна Йочева

Марияна Йочева.pdf

Марияна Стоянова

Mariyana Stoyanova.pdf

Мартин Добревски

Мартин Добревски.PDF

Мартин Добревски

Мартин Добревски.pdf

Матей Василев

Матей Василев.PDF

Мая Василева

MajaVasileva.pdf

Миглена Тодорова

Миглена Тодорова.PDF

Милена Пейкова

Милена Пейкова.pdf

Милена Христова

MilenaHristova.pdf

Милтен Чолаков

Милтен Чолаков.PDF

Милчо Маринов - кметски наместник с. Соколово

Милчо_Маринов.PDF

Минчо Петков

Минчо Петков.PDF

Минчо Петков

Минчо Петков.pdf

Мирослава Танова

Miroslava Tanova.pdf

Митко Митев

Митко Митев.PDF

Михаела Петкова

Михаела Петкова.pdf

Момчил Луловски

Момчил Луловски.PDF

Момчил Луловски

Момчил Луловски.pdf

Момчил Луловски

Момчил Луловски.pdf

Надежда Лазарова

Надежда Лазарова.PDF

Надя Венелинова

Надя Венелинова.PDF

Надя Качамакова

NadjaKachamakova.pdf

Надя Станчева

Nadya Stancheva.pdf

Надя Стоянова

Надя Стоянова.PDF

Найден Вълчев

Найден Вълчев.PDF

Найден Вълчев

Найден Вълчев.pdf

Наталия Ангелова

NataliaAngelova.pdf

Невена Влаева

Невена Влаева.PDF

Никола Николов

NikolaNikolov.pdf

Николай Буровски

Николай Буровски.pdf

Николай Недялков

Николай Недялков.PDF

Николай Саев

NikolaySaev.pdf

Николай Стоянов

Nikolay Stoyanov.pdf

Нора Петкова

NoraPetkova.pdf

Павлин Денчев

Павлин Денчев.pdf

Павлина Панова

Павлина Панова.pdf

Петко Петков

Петко Петков.pdf

Петър Деков

Петър Деков.pdf

Петър Петков

Петър Петков.pdf

Петя Александрова

PetjaAleksandrova.pdf

Петя Иванова

Петя Иванова.pdf

Петя Калчева

Петя Калчева.PDF

Петя Николова

Petja Nikolova.pdf

Петя Станчева

Petja Stancheva.pdf

Пламен Върбановски - кмет на с. Лисец

Пламен Върбановски.pdf

Пламен Митев

PlamenMitev.pdf

Пламена Попска - мл. експерт ОП

Пламена_Попска.PDF

Полина Николова

Полина Николова.pdf

Поля Денкова

Polja Denkova.pdf

Поля Стойкова

PoljaStoikova.pdf

Поля Христова

Поля Христова.pdf

Поля Цанова

PoljaCanova.pdf

Радинка Тотева - кметски наместник на с. Брестово

RadinkaToteva.pdf

Радинка Тотева - кметски наместник с. Брестово

Радинка Тотева.pdf

Росица Димитрова

Rosica Dimitrova.pdf

Росица Иванова

Rosica Ivanova.pdf

Росица Йорданова

Rosica Yordanova.pdf

Росица Конова

Rosica Konova.pdf

Румен Николов

Румен Ноколов.PDF

Румен Николов

RumenNikolov.pdf

Румяна Иванова

Rumyana Ivanova.pdf

Сашо Тодоров

Сашо Тодоров.PDF

Светла Гъркова

Svetla Garkova.pdf

Светлана Недялкова - кметски наместник на с. Дренов

Светлана Недялкова.pdf

Светлана Хубавенкова

Svetlana Hubavenkova.pdf

Светослав Вълков

Светослав Вълков.pdf

Симеон Симеонов

Симеон Симеонов.pdf

Соня Димитрова

SonjaDimitrova.pdf

Соня Караянева

Sonya Karayaneva.pdf

Соня Мучинова

Соня Мучинова.pdf

София Топалова

София Топалова.pdf

Станимир Тотев

Станимир Тотев.pdf

Станислав Петков

Станислав Петков.PDF

Станислав Стойчев

Станислав Стойчев.pdf

Стела Добрева

Stela Dobreva.pdf

Стела Дончева

StelaDoncheva.pdf

Стефан Нейков - кметски наместник с. Тепава

Стефан Нейков.pdf

Стефка Заекова

Стефка Заекова.pdf

Стоян Диков

Стоян Диков.PDF

Стоянка Сарачинова

Stoyanka Sarachinova.pdf

Събина Миленска

SabinaMilenska.pdf

Таня Иванова

Таня Иванова.PDF

Таня Иванова

TanjaIvanova.pdf

Таня Тинчева

Tanya Tincheva.pdf

Таня Чедомирова-Ганева

Таня Чедомирова-Ганева.pdf

Татяна Михова

Tatjana Mihova.pdf

Тони Паричев

Тони Паричев.PDF

Тотко Рогашки

Тотко Рогашки.pdf

Христина Христова

Hristina Hristova.pdf

Христо Генчев

Христо Генчев.PDF

Христо Тотев

HristoTotev.pdf

Христо Христов

Христо Христов.PDF

Христо Христов

Христо Христов.pdf

Хюлия Вели

Хюлия Вели.pdf

Хюлия Вели

Хюлия Вели.pdf

Цанко Цанков

Цанко Цанков.PDF

Цветалинка Василева - директор ДГ "Детелина"

Цветалинка Василева.pdf

Цветан Георгиев - зам. кмет на община ловеч

Цветан Георгиев.pdf

Цветан Илиев

Цветан Илиев.PDF

Цветан Тодоров

Цветан Тоодоров.PDF

Цветан Тодоров - Специалист АДУТ

Цветан Тодоров.pdf

Цветанка Маринова

Cvetanka Marinova.pdf

Цветелин Калчев

Цветелин Калчев.pdf

Цветелин Лишев

Цветелин Лишев.pdf

Цветелин Цанов

Цветелин Цанов.pdf

Цветлена Илиева

Цветлена Илиева.pdf

Цветослав Христов - мл. експерт ТИ

Цветослав_Христов.PDF

Ценка Василева - Дончева

Cenka Vasileva Doncheva.pdf

Ценко Карабов

CenkoKarabov.pdf

Юлия Петрова

Юлия Петрова.PDF

Юлия Тотева

JuliyaToteva.pdf

Юлка Иванова

Yulka Ivanova.pdf

Янислава Монева

Янислава Монева.pdf

Освободени

Име Декларация

Ангелина Стефанова

Ангелина Стефанова.PDF

Борислав Иванов

BorislavIvanov.pdf

Борислав Митев

BorislavMitev.pdf

Валентин Барашки

Valentin Baraschki.pdf

Валентин Вутов

Valentin Vutov.pdf

Валентина Янкова Митева – общински съветник

2-ValentinaQM.pdf

Венета Кисьова - кметски наместник на с. Прелом

VenetaKisiova.pdf

Весела Цанкова

VeselaCankova.pdf

Виктор Костов

Виктор Костов.pdf

Владимир Димитров

VladimirDimitrov.pdf

Галина Иванова

Galina Ivanova.pdf

Галина Петрова

GalinaPetrova.pdf

Гена Владова

GenaVladova.pdf

Даниела Иванова

Daniela Ivanova.pdf

Даринка Русева

Darinka Ruseva.pdf

Десислава Асенова

Десислава Асенова.pdf

Диана Иванова

DianaIvanova.pdf

Димитрина Христова

Dimitrina Hristova.pdf

Димитър Димитров

Dimitar Dimitrov.pdf

Диянка Гатева

Diyanka Gateva.pdf

Донка Ванчева

DonkaVancheva.pdf

Евгения Вълова

Evgeniya Valova.pdf

Иван Йорданов

Ivan Yordanov.pdf

Иван Коларов

Ivan Kolarov.pdf

Иван Лалев

Ivan Lalev.pdf

Иван Стоянов

IvanStojanov.pdf

Иваничка Каменова

IvanichkaKamenova.pdf

Иваничка Лазарова

Ivanka Lazarova.pdf

Иваничка Мирчева

Ivanichka Mircheva.pdf

Ивелин Илиев

IvelinIliev.pdf

Ивелина Радевска - зам. кмет на община ловеч

Ивелина Радевска.pdf

Ивелина Стоянова

IvelinaStojaova.pdf

Илинка Печева

IlinkaPecheva.pdf

Илия Мирчев

Iliya Mirchev.pdf

Йовка Иванова

JovkaIvanova.pdf

Йордан Зърков

JordanZarkov.pdf

Йордан Йорданов

Yordan Yordanov.pdf

Калинка Ангелова

Kalinka Angelova.pdf

Камелия Вълчанова

Камелия Вълчанова.PDF

Камелия Цанкова

KamelijaCankova.pdf

Катя Добринова

KatjaDobrinova.pdf

Катя Кънчева

Katya Kancheva.pdf

Кино Илиев

Kino Iliev.pdf

Клаудиатереса Хернандез

Клаудиатереса Хернандез.PDF

Корнелия Цанкова

KornelijaCankova.pdf

Красимира Везиева

KrasimiraVezieva.pdf

Красимира Кирова

Krasimira Kirova.pdf

Красимира Маринова

Krasimira Marinova.pdf

Кристалина Минкова

Kristalina Minkova.pdf

Кънчо Георгиев

Kancho Georgiev.pdf

Леонид Кушев

LeonidKushev.pdf

Любомира Чолакова

Liubomira Cholakova.pdf

Маргарита Дончева

Margarita Doncheva.pdf

Мариан Василев

MarianVasilev.pdf

Мариана Бандрова

Mariana Bandrova.pdf

Мариана Вълчева

Mariana Valcheva.pdf

Мариана Генова

MarianaGenova.pdf

Мариана Иванова

Mariana Ivanova.pdf

Мариела Николова

Mariela Nikolova.pdf

Марин Симеонов

MarinSimeonov.pdf

Мария Стоянова

MariaStojanova.pdf

Марияна Станчева

MarianaStancheva.pdf

Мая Мичева

Maya Vlahova Micheva.pdf

Мая Цанкова

Мая Цанкова.pdf

Мейди Метушев

Мейди Метушев.pdf

Милен Русев

Milen Rusev.pdf

Милка Дочкова

MilkaDochkova.pdf

Милка Петкова

Milka Petkova.pdf

Минко Василев

MinkoVasilev.pdf

Минко Иванов

MinkoIvanov.pdf

Мирослава Бон

MiroslavaBon.pdf

Мирослава Русева

MiroslavaRuseva.pdf

Младен Влаев

Mladen Vlaev.pdf

Надежда Власковска

Nadejda Vlaskovska.pdf

Надежда Стоянова

NadezdaStojanova.pdf

Надя Христова

Nadya Hristova.pdf

Наташка Ралчева

NatashkaRalcheva.pdf

Нели Николова

Neli Nikolova.pdf

Николай Дошев

NikolayDoshev.pdf

Николкина Парлапанова

NikolanaParlapanova.pdf

Пенка Видрарска

PenkaVidrarska.pdf

Пенка Недялкова

PenkaNedjalkova.pdf

Пенка Николова

Пенка Николова.PDF

Пенка Станчева

Penka Stancheva.pdf

Пенка Цанкова

PenkaCankova.pdf

Пенчо Илиев

PenchoIliev.pdf

Петър Маринов

PetarMarinov.pdf

Пламен Петков

PlamenPetkov.pdf

Пламен Печев

PlamenPechev.pdf

Пламена Чобанова

Пламена Чобанова.PDF

Поля Георгиева

Polya Georgieva.pdf

Поля Гетова

PolyaGetova.pdf

Радка Кочева

Radka Kocheva.pdf

Радка Трифонова

Radka Trifonova.pdf

Рена Керезова

RenaKerezova.pdf

Рени Вълчева

ReniValcheva.pdf

Румен Ралчев

RumenRalchev.pdf

Румяна Георгиева

RumjanaGeorgieva.pdf

Румяна Пенчева

RumjanaPencheva.pdf

Свилен Станчев - кметски наместник на с. Сливек

SvilenStanchev.pdf

Севдалина Сергеева

Sevdalina Sergeeva.pdf

Силвия Средкова

Silviya Sredkova.pdf

Снежинка Цанкова

SnezinkaCankova.pdf

Соня Христова

Sonya Hristova.pdf

Спас Цвятков

Спас Цвятков.PDF

Спас Цвятков

Spas Cvyatkov.pdf

Станимир Стоянов - кметски наместник с. Сливек

Stanimir Stoyanov.pdf

Станислава Давидова

StanislavaDavidova.pdf

Станка Стоянова

Stanka Stojanova.pdf

Стефан Пенков

Stefan Penkov.pdf

Стефка Жечева - нач. отдел ВОМСП

Стефка_Жечева.PDF

Стилиян Стоянов

StiljanStojanov.pdf

Таня Славчева

Tanya Slavcheva.pdf

Теодора Костадинова

Teodora Kostadinova.pdf

Тодор Цветков

TodorCvetkov.pdf

Траян Любенов

Trayan Lyubenov.pdf

Феодор Вацов

Feodor Vacov.pdf

Христо Иванов

HristoIvanov.pdf

Христофор Господинов

Христофор Господинов.PDF

Цветан Георгиев - мл. експерт ОП

Цв. Георгиев_.pdf

Цветелина Пелова

Цветелина Пелова.pdf

Юлия Василева

Julia Vasileva.pdf