Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Документи от други институции

Заповед No. РД-12-199-50 / 15.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Горан, ЕКАТТЕ 16002, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-60 / 19.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Къкрина, ЕКАТТЕ 40837, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-51 / 15.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Соколово, ЕКАТТЕ 67948, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-49 / 15.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Владиня, ЕКАТТЕ 11452, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-53 / 18.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Умаревци, ЕКАТТЕ 75112, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-17 / 12.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Тепава, ЕКАТТЕ 72254, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-43 / 14.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Чавдарци, ЕКАТТЕ 80039, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-69 / 25.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Стефаново, ЕКАТТЕ 69225, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-67 / 25.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Смочан, ЕКАТТЕ 67670, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-73 / 25.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Сливек, ЕКАТТЕ 67324, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-70 / 25.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Славяни, ЕКАТТЕ 67060, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Заповед No. РД-12-199-42 / 13.09.2017 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Слатина, ЕКАТТЕ 67218, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.