Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Документи от други институции

Заповед No. РД-12-205-87 / 14.10.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Деветаки ЕКАТТЕ 20420, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-78 / 13.10.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Славяни ЕКАТТЕ 67060, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-58 / 03.10.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Владиня ЕКАТТЕ 11452, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-30 / 26.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Умаревци ЕКАТТЕ 75112, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-250-28 / 26.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Тепава ЕКАТТЕ 72254, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-65 / 06.10.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Стефаново ЕКАТТЕ 69225, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-49 / 30.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Соколово ЕКАТТЕ 67948, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-41 / 27.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Смочан ЕКАТТЕ 67670, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-26 / 26.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Сливек ЕКАТТЕ 67324, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-48 / 30.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Слатина ЕКАТТЕ 67218, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-57 / 03.10.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Скобелево ЕКАТТЕ 66799, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…