Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В брой 35 от 15.05.2015 г. на „Държавен вестник“ беше обнародвано Постановление №114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. Изменените Методически указания, както и всички приложения към тях, можете да намерите на официалния сайт на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в секция
Обновяване на жилища

1. Нормативни документи

2. Документи за регистриране на Сдружение на собствениците ( СС )

3. Документи за финансова помощ

4. Документи за сключване на договори 

5. Помощ за попълване на документи