Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Детска градина „1-ви юни“ – Ловеч работи по проект по ПУДООС

Детска градина  „1-ви юни“ – Ловеч кандидатства и бе одобрена в обявения конкурс на  МОСВ и ПУДООС на тема: “Обичам природата и аз участвам“, „Дворът на детската градина – място за екологично възпитание“.

Вторият подобен проект е спечелен в село Умаревци, община Ловеч.

Проектът в Ловеч стартира през месец май 2017г. и трябва да приключи на 31.10.2017г.

В разработения проект участват всички деца, педагогически специалисти,  помощно обслужващ персонал и родители. Проектът е на стойност 3436.33лв.

Дейностите включват и засаждане на растения – цветя, храсти и дървета. Тази акция се проведе на 11.09.2017 г. след 17 часа, като в нея се включиха деца и техните родители. И ако малчуганите импровизираха засаждане и поливане на дръвче, то техните родители няколко часа работеха в двора на градината, като засаждаха нови дръвчета и боядисваха старите съоръжения за игра.

Над 300 нови насаждения ще има в двора на детската градина – жив плет, върба, бреза, люляк и др. Монтирани са и четири нови съоръжения за игра (люлка, тунелче, пързалка, минипейка), още няколко ще се поставят в близкото бъдеще.

В проекта се включват още дейности като:

  • Оформяне, засаждане и обработване на  „Вкусна биоградинка“.
  • Почистване и разделно събиране на отпадъци.
  • Изработване на екоконтейнери, къщички за птици, художествени произведения и костюми от отпадъчни материали.
  • Провеждане на празник на реколтата и екоспектакъл на тема:“Земята ще ни трябва и утре“.
  • Изработване на екологичен вестник.
  • Закупуване на нови играла за двора.

Проектът продължава традицията в детската градина, като се работи с акцент върху екологичното образование. Основна цел е развиване и изграждане на правилен екологичен светоглед и поведение в най-ранна детска възраст.

От особена важност при работата с децата е:

  • Постигане на естествен стремеж към познание, което е основата във възпитателно – образователната работа с децата.
  • Формиране на емоционално – положително отношение към природата.
  • Възпитаване на грижовност и опазване на околната среда.
  • Изграждане на качества наблюдателност, любознателност и установяване на значима практико-изследователска активност, като характеристика на детската личност.

„Природата е най -мъдрата книга на света, интересът към нея се формира под нейното въздействие и непрекъснат контрол. За да съхраним за бъдещето нашата естествена среда, трябва да възпитаваме детето в любов към нея и непрестанни грижи за опазването й, сподели Петя Станчева, директор на ДГ “1- ви юни“ – Ловеч.