Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч въведе електронно плащане на данъци, предстои публична демонстрация

Община Ловеч въведе електронно плащане на местните данъци, наеми и всички видове услуги, които досега се плащаха на гише. Това вече може да става през сайта на общината http://www.lovech.bg/  в раздел Е-услуги, подраздел „Данъци и такси“. Процедурата е освободена от такси.

Общината ще отправи покана към всички бюджетни организации и банки за демонстрация на услугата, издаване на ПИК за лицата, които имат квалифициран електронен подпис (КЕП). Презентацията ще бъде публична в залата на Общинския съвет. Ще бъде демонстрирано и плащане на задължения към бюджета. С това нововъведение общината се надява да създаде удобство на гражданите, за които времето е ценно и предпочитат електронните услуги.

Датата на събитието ще бъде уточнена допълнително.