Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч въведе електронно плащане на местни данъци, наеми и услуги

Община Ловеч въведе електронно плащане на местни данъци, наеми и всички видове услуги, които досега се плащаха на гише. Това вече става през сайта на общината www.lovech.bg  ,

в раздела „Е – услуги“, подраздел  „Данъци и такси“.

https://lovech.imeon.bg/

Следва влизане във „Вход потребител“, следващото действие е регистриране в системата. Необходимо е да се въведете ЕГН,  КИН (този код се получава от „Местни приходи и данъци“, в Община Ловеч, гр.Ловеч, ул. „Търговска“ № 22), както и код за допълнителна проверка (изписан е на екрана).

В момента се разработва още една опция за влизане чрез КЕП (Квалифициран Електронен Подпис).

След влизането във Вашия профил може да видите всички свои платени и неплатени задължения.

За да платите по електронен път, трябва да отбележите кои от неплатените  суми искате на платите и да натиснете „Плащане“.

Отбелязани са и с кои дебитни карти може да стане плащането – VISA electron, MAESTRO,  Master Card  и VISA. Важно уточнение е тези карти да са издадени в България.

За да  извършите транзакцията, трябва да въведете данните от своята дебитна карта.

Процедурата по електронното плащане е лесна и бърза, защото спестява време, може да платите от компютъра си, от смарт фона си или таблета своите местни данъци и такси.

Процедурата е освободена от такси.