Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обучиха 30 медицински специалисти в Ловеч на своевременни и качествени здравни грижи за децата

В Ловеч се проведе обучение на 30 медицински специалисти, работещи в здравните кабинети на детските градини, училищата, детските ясли и в социалните услуги на територията на общината.

Темата на обучението, което стана на 10 и 11 април, беше „Оказване на първа долекарска помощ при спешни състояния“, а лектори бяха д-р Красимир Кипров и д-р Алдин Начков.

Целта на обучението е опресняване знанията и уменията на медицинските специалисти, работещи към общинското здравеопазване и спазване изискванията на чл. 6 ал.1 от Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Според актуалните проучвания дори медицинските специалисти често се притесняват да предприемат действия при необходимост. Това се дължи на високото ниво на стрес при инцидент и липсата на увереност. Тези пречки могат да бъдат отстранени с увеличаване на практическите тренировки и обученията. Затова отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в Община Ловеч, съвместно с ОС на БЧК организираха този курс, на който се обърна особено внимание на спешните състояние в детската възраст.

В обучението се разискваха взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи в ежедневната им работа с децата и учениците. Обърна се внимание на поведението на пострадалите - деца и ученици, както и признаците и симптомите на техните наранявания и спешни състояния.

Внимание бе насочено е към значимостта на своевременното оказване  на първа помощ при всички спешни състояния, техниката на изкуственото дишане и на непрекия сърдечен масаж. Също и на оказване на първа долекарска помощ при нараняване, счупване, изгаряне, измръзване, кръвотечение и др. Обсъдиха се и проблемите на детското здравеопазване, свързани с критичното намаляване броя на педиатрите и на медицинските специалисти и нарастването на средната възраст на работещите в тази сфера.

Провеждането на обучението допринесе за по-добрата организация на дейността на здравните кабинети в детско и училищно здравеопазване, както и разшири знанията и опита на медицинските специалисти.