Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Поздравление за 12 октомври - Ден на българската община!

Скъпи съграждани, уважаеми колеги!

Позволете от наше име и от името на цялото ръководство на Община Ловеч да Ви поздравим по повод 12 октомври – Ден на българската община!

Идеята за силно местното самоуправление е заложена още в Търновската конституция от 1879 г.  От тогава до днес нашите общини придобиват все по-голяма самостоятелност, но и повече отговорности. От 1998 г.,  когато делегатите  на Общото  събрание  на Националното сдружение на общините взеха решение 12 октомври да е празник на българската община,  денят  придобива  още по-изразена воля и сила да обединява нашите общи усилия и енергия за постигане на благородните ни цели.

Днес е трудно да си представим една община без активните граждани - дейни участници в местното  самоуправление чрез всички лостове на демократичния процес.  Самата идея за общност ни подсказва, че заедно можем да постигнем много повече, отколкото ако сме разделени и противопоставени. Това ни задължава да работим още по-усърдно и всеотдайно за целите на местната власт. Затова ние заедно ще работим все така самоотвержено и упорито, ще бъдем последователни и обединени в идеите си, за да развиваме общината като желано място за инвестиции и живот! 

Пожелавам  Ви много здраве, много сили, смелост и вдъхновение!

Честит ден на българската община!

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА,

Кмет на Община Ловеч

ПЕТЪР ЦОЛОВ,

Председател на Общински съвет Ловеч