Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Турнир по футбол за деца и младежи организираха в Ловеч

Турнир по футбол за деца и младежи организираха в Ловеч на 9 август, сряда.  Организатори са  Превантивно-информационният център за борба с наркотичните вещества, Младежкият доброволчески клуб към Регионална библиотека „Б. Цонев“ и Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ОКБППМН).   
Мероприятието се проведе в кв. „Червен бряг“ и е част от дейностите по Програма „Ваканция без риск“ на Общински съвет по наркотични вещества.  
Известно е, че липсата на организирано и структурирано свободно време на децата и младежите през лятото поражда опасност от прояви на рисково поведение от страна на младите хора. Предпазването, ангажирането с дейности и информирането на децата и младежите за възможни рискове, свързани с поведението им през лятната ваканция, са в основата на дейностите по Програмата „Ваканция  без риск”.
В турнира участваха деца и младежи от 10-14 годишна възраст. Отборите бяха наградени с футболни топки, тениски, шапки, а  всички останали участници получиха грамоти. Раздадоха се превантивно-информационни материали  за различни психоактавни вещества с цел по-голяма информираност и придобиване на знания за различните видове наркотици.  Дейности по програмата се организират всяко лято и са насочени към ученици и млади хора, които са в лятна ваканция. Целта е да се осмисли свободното им време, като бъдат ангажирани в превантивни мероприятия.
Програма „Ваканция без риск“  е многокомпонентна, с основни превантивни мерки, а именно превенция на наркомании, превенция на ХИВ/СПИН, превенция на безопасен интернет, превенция на агресия, вниманието е насочено и към рисковото поведение при злоупотреба с алкохол или наркотици, вреди от тютюнопушене, последици от необезопасен секс – сексуално предавани инфекции, СПИН и нежеланата бременност.