Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

За четвърта поредна година се проведе Младежка академия за демокрация и развитие

На 5 и 6 декември 2017 година, Сдружение „Знание“, съвместно с Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОКБППМН/ – Ловеч, организира Младежка академия за демокрация и развитие. Община Ловеч за поредна година подкрепя инициативата, в рамките на която младежи от общината научват повече за ролята и функциите на кмета, общинската администрация и Общинския съвет.

Емили Паксън, помощник-учител в ПЕГ и стипендиант по програма „Фулбрайт“ представи изборната системата в САЩ и направи кратко въведение в управлението на страната.

По време на обучението младежите научиха повече за изборите и съпреживяха предизборна кампания, изработиха програма и послание, участваха в дебати като кандидат кметове и разбира се гласуваха.

Двамата кандидати за кмет успяха да влязат в ролята на отдадени политици и мечтаха и планираха по-доброто бъдеще на Ловеч. Дори и направени в рамките на ролева игра предложенията, които представиха си струва да бъдат прочетени. Препоръките ще бъдат предоставени на кмета на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова, за да се запознае с тях и евентуално планира бъдещи мерки и дейности за развитие на младите хора в община Ловеч.

В резултат на двудневното обучение 18 младежи от различни училища от общината повишиха своите познанията, подобриха уменията си да работят в екип и говорят пред публика и създадоха неформални контакти помежду си.

За повече информация 068 627952