Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Започва изграждането на спортна зала в ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч

Пред старт са строителните дейности  в ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч, в резултат на които училището най-после ще има спортна зала. Това става ясно от подписания на 10.01.2018 г. договор между Община Ловеч  и Обединението ДЗЗД „Път МГА“ от Смолян, съобщи днес кметът Корнелия Маринова. Досега „ОУ „Проф. Димитър Димов“ беше единственото учебно заведение в града, което не разполагаше със спортна зала.

Договорът е част от големия проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“.  Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Предмет на сключения договор е „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство“ на стойност  1 142 228.84 лв. без ДДС.

Рехабилитацията на двора включва подмяна на остарялата настилка от тротоарни плочки и корекция на контура на настилката. Ще бъдат преподредени съществуващите спортни игрища и подменена компрометираната асфалтова настилка с нова спортна настилка. Ще бъде поставена нова оградна мрежа. Освен това ще има нова лекоатлетическа учебна писта и амфитеатрално пространство чрез монтиране на импрегнирани дървени елементи, кътове за игра и за уроци на открито. Предвижда се и ново парково осветление.

Новата спортна сграда се състои от салон и обслужващи помещения, като ще има топла връзка със съществуващата  основна сграда. Предвидена е достъпна среда за лица в неравностойно положение.

С този строеж се постигна определен синергичен ефект, той като неотдавна училището бе основно санирано.

На практика това е последният от предвидените седем обекта в града в образователната  сфера, детските градини и ясли по този голям проект за реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства.

За да се придобие представа за мащаба на текущите ремонти в Ловеч, трябва да се имат предвид и ремонта в Националната гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" и предстоящия  ремонт в Професионална гимназия по механоелектротехника.