Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч е домакин на обучение на специалисти по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“

 

Община Ловеч е домакин на обучение

на специалисти по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“

 

 

Община Ловеч е домакин на петдневно базисно обучение по приемна грижа на специалисти, работещи с приемни семейства, предоставящи социалната услуга „приемна грижа“ на територията на Област Ловеч. Участници в обучението са както Областният екип по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“, обслужващ общините Ловеч, Троян и Тетевен, така и социални работници от Отделите по „Закрила на детето“ към четирите териториални структури на ДСП от областа и експерт по „Закрила на детето“ към Регионалната дирекция за социално подпомагане-Ловеч.

Основната цел за провеждане на осново /базисно/ обучение по изготвена за нуждите на проекта Програма за базисно обучение на екипи и специалисти по приемна грижа е необходимостта от унифициране на практиката и осигуряването на ефективното предоставяне на услугата.

От Областият екип по приемна грижа съобщиха, че са планирани специализирани обучения за ОЕПГ и за членовете на Комисията по приемна грижа към РДСП – Ловеч.