Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: ИП - "Реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ за многофамилна жилищна сграда с административен адрес: блок 39, ул. „Осъмска“ № 39“, гр. Ловеч, общ. Ловеч.