Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2018/2019) на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч.