Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

От 12 април 2017 година започват по график събранията в населените места на Община Ловеч

От 12 април 2017 година започват по график събранията в населените места на Община Ловеч. Ще бъде отчетена дейността на кметовете и кметските наместници за 2016 година.

На събранията ще бъде направен отчет за дейността на общинската администрация и представена информация от полицейския инспектор за обстановката в района и дейността по опазване на обществения ред.

Графикът на събранията може да се види по-долу и ще бъде оповестен в населените места чрез съобщения.