Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ

ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ (ПОСМЪРТНО) И КОНСТАНТИН ИЛИЕВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ЛОВЕЧ”

 

     На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч, Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Предложение до Общински съвет – Ловеч, за удостояване на проф. Беню Цонев (посмъртно) и Константин Илиев със званието „Почетен гражданин на Ловеч”.

      Обсъждането ще се проведе на 09.01.2018 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

       Mотивите и биографиите на кандидатите са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите.

       За допълнителна информация, справки и въпроси – тел. 068/688 299

   

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

  Кмет на Община Ловеч

Виж в приложени файлове Мотиви и Биографии на проф. Беню Цонев и Константин Илиев