Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2017/2018 г.) на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч