Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Публични регистри на Община Ловеч

1. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЛОВЕЧ за периода от 2007 г. до 2015 г. /на основание чл.41, ал.4 от ЗОС/

Публичен регистър на разпоредителните сделки към 23.02.2017 г. - изтегли от ТУК 
 
2. Публичен регистър на даренията  Публичен регистър на даренията към 01.12.2016 г. - изтегли от ТУК
 
3. Публичен регистър с данни за процеса на приватизация на общински търговски дружества, обособени техни части и обекти по чл. 1, ал. 2, т.3 ЗПСК и за процеса на следприватизационен контрол, реализирани в съответствие със ЗПСК   Публичен регистър ОФПИ - изтегли от  ТУК
 
4. Регистър етажна собственост - регистър на издадените регистрационни карти по ЗУЕС към 30.09.2016 г.   Регистър етажна собственост - изтегли от ТУК

5. Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Регистър на административните структури  
6. Регистър на сдруженията - Община Ловеч Регистър на сдруженията - изтегли от ТУК
7.Регистър на СС по реда на чл.25, ал.1 от ЗУЕС Регистър към 01.04.2016 г. - изтегли от ТУК
8.Регистър подадени ЗИФП Регистър към 01.04.2016 г. - изтегли от  ТУК
9.Публичен регистър за издадени разрешения за таксиметров превоз в Община Ловеч Регистър от 22.03.2017 г. - изтегли от ТУК