Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Регистър по ЗПКОНПИ

Име Файл

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч - част I - имущество и част II - интереси

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч

Заповед № 292 / 19.02.2018 г.

Заповед № 293 / 19.02.2018 г.