Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Историческа възстановка на Освобождението на Ловеч от османско иго

Историческа възстановка на Освобождението на Ловеч от османско иго, изпълнена от клубове при НД „Традиция“. Ще бъде представена жива картина от първото и второто освобождение на града, като ще бъде даден акцент на героичната саможертва на ловчалията Цачо Шишков.

– начало при езерото в парк „Стратеш“ от 10:30 ч.

 

По време на Руско-турската война (1877-1878), Ловеч на два пъти е освобождаван от руските войски. Първото превземане на града е на 5 юли 1877 г. В началото на юли 1877 г. в Севлиево е формиран Сборен отряд с командир полковник Алексей Жеребков и началник-щаб полковник Пьотър Паренсов и общо 400 войника и две оръдия. След боеве с две роти низам и до 1 500 башибозуци и черкези при с. Аканджилари (дн . Петко Славейково), с. Киречли Павликяни (дн. Горно Павликени) и на хълма Стратеш Ловеч е превзет на 5 юли/17 юли 1877 г. Тук остават 400 руски войници. Те охраняват околностите от разбягали се турски войници и цивилно население, които в посока на Троян и София грабят и опожаряват българските села.

Настъпващият към Плевен Осман паша нарежда завземане на Ловеч. Целта е възстановяване на контрола на пътя София-Орхание-Ловеч-Плевен, по който се извършва снабдяването на неговите сили и вероятно съединяване с корпуса на Сюлейман паша, който атакува Шипченския проход. След еднодневно сражение на 15 юли/27 юли 1877 г.) Рифат паша превзема Ловеч, отбраняван от малочислени руски сили (командир полковник Бакланов) и българи – доброволци от градската въоръжена стража (командир учителят Найден Войнов). Загиват отбраняващите града доброволци Васил Колев и Цачо Шишков. Подразделения на редовната турска войска, нередовни черкези и башибозуци безчинстват из града и околните му села. Загиват около 1500 българи.
Братска могила на повече от 70 българи, убити в този ден, е КЪРВАВИЯТ КАМЪК, който се намира в дн. квартал Дръстене.
След тридневни тежки боеве Ловеч е освободен окончателно на 22 август/3 септември 1877 г.