Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Месечен културен афиш - читалища

МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН АФИШ 2018

На читалищата в община Ловеч

 

 

Отбелязване на 1-ви март – Баба марта и Денят на самодееца

01.03.2018 г.

 

 • НЧ „Хлевенец-1919 г.“ с. Хлевене – В клуба на пенсионера от 10:00 часа
 • НЧ „Просвета-1901 г.“ с. Слатина – На центъра на с. Слатина от 08:00 часа
 • НЧ „Пробуда 1926 г.“ с. Йоглав –  На площада в с. Йоглав от 11:00 часа
 • НЧ „Пробуда-1909 г.“ с. Брестово – В читалището от 10:00 часа
 • НЧ „Съзнание-1929г.“ с. Смочан – В салона на Кметството от 12:00 часа
 • НЧ „Полк. Ст. Едрев-1895 г.“ с. Радювене – В малкия салон на читалището от 09:30 часа
 • НЧ „Зора-1930 г.“ кв. Продимчец – В читалището от 16:00 часа
 • НЧ „Христо Ботев-1927 г.“ с. Горан – Кметство с. Горан от 10:00 часа
 • НЧ „Васил Левски-1924 г.“ с. Къкрина – В читалището от 10:00 часа
 • НЧ „Напредък-1920 г.“ с. Баховица – В читалището от 18:00 часа 
 • НЧ „Христо Ботев-1930 г.“ с. Славяни – Детската градина в селото от 10:00 часа
 • НЧ „Васил Левски-1929 г.“ с. Умаревци – Начало 10:00 часа
 • НЧ "Паисий-1896"с.Александрово – На площада пред Кметството от 10.00 часа
 • НЧ „Просвета-1927 г.“ с.Чавдарци –На площада от 10:00 часа
 • НЧ „Събуждане-1927 г.“ с. Малиново – Детската градина в селото от 10:00 часа

 

 

Отбелязване на Освобождението на България от Османско иго

02.03.2018 г.

 • НЧ „Хлевенец-1919 г.“ с. Хлевене – В Клуба на пенсионера от 10:00 часа
 • НЧ „Пробуда-1909 г.“ с. Брестово – В читалището от 10:00 часа
 • НЧ "Паисий-1896 г."с.Александрово – В Клуба на пенсионера от 10:00 часа
 • НЧ „Васил Левски-1929 г.“ с. Умаревци – В библиотеката към читалището от 11:00 часа

 

 

03.03.2018 г.

 

 • НЧ „Просвета-1901 г.“ с. Слатина – с. Слатина от 09:30 часа
 • НЧ „Светлина-1927 г.“ с. Лисец – Пред паметника на опълченеца в центъра на селото от 10:00 часа
 • НЧ „Васил Левски-1924 г.“ с. Къкрина – Музей „Къкринско ханче“ от 09:00 часа   
 •   НЧ „Напредък-1920 г.“ с. Баховица – Тръгване 09:30 часа от центъра на селото към музея съвместно с Клуб на запасни офицери и Кметство с.Баховица
 • НЧ „Просвета-1934 г.“ с. Скобелево – В салона на читалището от 10:00 часа
 • НЧ "Паисий-1896"с.Александрово – Пред читалището от 10:00 часа
 • НЧ „Съзнание-1929г.“ с. Смочан – Начало 10:00 часа
 • НЧ „Полк. Ст. Едрев-1895 г.“ с. Радювене – В малкия салон на читалището от 10:00 часа
 • НЧ „Просвета-1927 г.“ с.Чавдарци – В библиотеката от 10:00 часа
 • НЧ „Просвета-1906 г. кв. Гозница – В дискотека „Крист“ от 14:00 часа

 

06.03.2018 г.

 • НЧ „Полк. Ст. Едрев-1895 г.“ с. Радювене – Среща с поетесата Екатерина Пенчева поетичен рецитал със стихове на поетесата - в читалището от 13:30 часа

 

 

Отбелязване на  Международния ден на жената

 08.03.2018 г.

 

 • НЧ „Хлевенец-1919 г.“ с. Хлевене – В клуба на пенсионера от 11:00 часа
 • НЧ „Светлина-1927 г.“ с. Лисец – В читалището от 19:00 часа 
 • НЧ „Просвета-1901 г.“ с. Слатина – В Клуба на пенсионера и инвалида от 10:00 часа
 • НЧ „Пробуда-1926 г.“ с. Йоглав – В Клуба на инвалида от 10:00 часа
 • НЧ „Пробуда-1909 г.“ с. Брестово – В читалището от 12:00 часа
 • НЧ "Съзнание-1913 г." с.Владиня – В Клуба на пенсионера от 12:00 часа
 • НЧ „Съзнание-1929г.“ с. Смочан – В кафенето в с. Смочан от 08:30 часа
 • НЧ „Христо Ботев-1927 г.“ с. Горан – В читалището от 12:00 часа
 • НЧ „Васил Левски-1929 г.“ с. Умаревци – В салона на читалището от12:00 часа
 • НЧ „Христо Ботев-1930 г.“ с. Славяни – В ресторанта от 12:00 часа
 • НЧ „Полк. Ст. Едрев-1895 г.“ с. Радювене – В ресторант „Китката“ от 12:00 часа
 • НЧ „Васил Левски-1924 г.“ с. Къкрина – В кафенето в с. Къкрина от 12:00 часа
 • НЧ „Просвета-1927 г.“ с.Чавдарци – В новата за на читалището от 12:00 часа
 • НЧ „Събуждане-1927 г.“ с. Малиново –В малката зала на читалището от 12:00 часа  

 

09.03.2018 г.

 

 • НЧ „Просвета-1906 г. кв. Гозница – В дискотека „Крист“ от 19:00 часа
 • НЧ „Зора-1930 г.“ кв. Продимчец – Отбелязване на 152 г. от рождението на  С.Русев - в читалището от 16:00 часа

 

 

14.03.2018 г.

 • НЧ „Зора-1930 г.“ кв. Продимчец – Отбелязване на 147 г. от смъртта на  Петър Берон - в читалището от 16:00 часа

 

 

Отбелязване на Първа пролет

 22.03.2018 г.

 • НЧ „Васил Левски-1924 г.“ с. Къкрина – В читалището от 11:00 часа
 • НЧ „Хлевенец-1919 г.“ с. Хлевене – Сборен пункт - Клуба на пенсионера от 10:00 часа
 • НЧ „Васил Левски-1929 г.“ с. Умаревци – В библиотеката от 11:00 часа

 

 

22.03.2018 г.

 • НЧ „Светлина-1927 г.“ с. Лисец – Представяне творчеството на местни поети във връзка с  Международния ден на поезията - в читалището от 10:00 часа

 

 

22.03.2018 г.

 • НЧ "Съзнание-1913 г." с. Владиня – Отдаване на почит на паметта на Панайот Хитов във връзка със  100г. от смъртта му - в читалището от 10:30 часа

 

 

24.03.2018 г.

 • НЧ "Паисий-1896"с. Александрово – Организиране и провеждане на „Пролетен бал с маски“ - зала "Паисий" на младежкия дом от 14.00 часа

 

 

27.03.2018 г.

 • НЧ "Съзнание-1913 г." с. Владиня – Отдаване на почит на паметта на Добри Войников във връзка със 140г от смъртта му - в читалището от 10:30 часа

   

 

Отбелязване на Цветница и пресъздаване на ритуала Лазаруване

31.03.2018 г.

 • НЧ „Напредък-1920 г.“ с. Баховица – Тръгване 09:30 часа от читалището
 • НЧ „Светлина-1927 г.“ с. Лисец – Тръгване 09:00 часа от читалището
 • НЧ „Пробуда-1926 г.“ с. Йоглав – На площада в селото то 11:00 часа