Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

КУЛТУРЕН АФИШ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ - МЕСЕЦ ЮЛИ

МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН АФИШ ЮЛИ 2018

На читалищата в община Ловеч

 

 

09.07.2018 г.

 

  • НЧ „Полк. Стоян Едрев-1895 г.“ с. Радювене – В малкия салон на читалището от 09:00 часа

Рецитал със стихове на Иван Вазов  по повод 168 години от рождението му.

      

 

12.07.2018 г.

  • НЧ „Васил Левски-1924 г.“ с. Къкрина – В читалището от 10:00 часа

Отбелязване на Петровден

 

 

16.07.2018 г.

  • НЧ „Полк. Стоян Едрев-1895 г.“ с. Радювене – В малкия салон на читалището от 19:00 часа

„Старите градски песни-балсам за душата“ – седянка

 

 

14.07.2018 г.

  • НЧ „Христо Ботев-1925 г.“ с. Лешница – на площада от 17:00 часа

Орханизиране и провеждане на празника  „Лешница-любимо мое село“

 

 

Честване на 181 години от рождението на Васил Левски

18.07.2018 г.

 

  • НЧ „Васил Левски-1924 г.“ с. Къкрина – Музей „Къкринско ханче“  от 09:30 часа
  • НЧ „Хлевенец-1919 г.“ с. Хлевене – В клуба на пенсионера от 09:00 часа
  • НЧ „Васил Левски-1929 г.“ с. Умаревци – В салона на читалището от 10:00 часа         

 

 

21.07.2018 г.

 

  • НЧ „Зора-1897 г.“ с. Деветаки – В площада в селото от 11:00 часа

Отбелязване на 150 г. от създаването на църквата –„Св. Илия“ и празника на селото

 

  • НЧ „Напредък-1920 г.“ с. Баховица – В селото – местонстта „Бърнин дол“ от 12:30 часа

Организиране и провеждане на Регионалния събор „По течението на река Чернялка“