Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Спорт и младежки дейности

ОБЩИНА ЛОВЕЧ НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила…

График за провеждане на състезания по волейбол и баскетбол - общински кръг от Програмата за ученически игри за учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на състезания по волейбол и баскетбол  - общински кръг от Програмата за ученически игри за учебната 2016/2017 г.

СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ЗА ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ „ПЛАНИНСКИ АНГЕЛИ“- ЛОВЕЧ

Млад клуб, но с богата и разнообразна дейност. Организира различни курсове: алпинизъм, ски, сноуборд, оцеляване в екстремни условия. Приема за членове всички, които живеят или искат да живеят екстремно в хармония с планината.…