Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Свободни работни места

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Вакантна длъжност Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества.      

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Социологически проучвания“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Вакантна длъжност Младши експерт „Социологически проучвания“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества.    

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в Община Ловеч

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: Старши юрисконсулт административно звено: Отдел "Мониторинг и устойчивост на проекти" в дирекция "Проекти, програми и инвестиции" в…