Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Свободни работни места

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Туризъм“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в Община Ловеч

Конкурс за длъжността Главен експерт „Туризъм“  в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в Община Ловеч.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността "Директор" на Дом за възрастни с физически увреждания – с. Сливек с адрес на управление: с. Сливек и Дом за стари хора „Върбовка“ с адрес на управление: гр. Ловеч, Южна индустриална зона

Конкурс за длъжността „Директор” на: Дом за възрастни с физически увреждания – с. Сливек с адрес на управление: с. Сливек и Дом за стари хора „Върбовка“ с адрес на управление: гр. Ловеч, Южна индустриална зона.…

Община Ловеч обявява подбор за 3 бр. свободни работни места в Общински духов оркестър - Оркестрант на духов инструмент кларинет, Оркестрант на духов инструмент тромпет и Оркестрант на духов инструмент цугтромбон

Подбор за 3 бр. свободни работни места в Общински духов оркестър.