Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
[email protected]

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Свободни работни места

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Домакин в Детска кухня във функция „Здравеопазване“ към отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“

Вакантна длъжност Домакин в Детска кухня във функция „Здравеопазване“ към отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“.    

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Разходване на средства и контрол“ в дирекция „Икономическа политика и бюджет“

Конкурс за длъжността началник отдел „Разходване на средства и контрол“ в дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч.