Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Транспорт

Справка за сключените договори през 2016 г. с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от общинска транспортна схема

Справка за сключените договори с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от общинската транспортна схема ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч   Номер по ред Наименование на автобусната линия…

Справка за сключените договори през 2016 г. с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от областна транспортна схема

Справка за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от областната транспортна схема ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч   Номер по ред Наименование на автобусната линия № на маршрутно разписание…

Справка за сключените договори през 2016 г. с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема

Справка за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от републиканската транспортна схема ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч     Номер по ред Наименование на автобусната линия № на маршрутно…

Справка за изпълнение на автобусните линии от превозвачи с автобуси и цени на билетите - съгласно сключените договори с Община Ловеч - към 09.01.2017 г.

С  П  Р  А  В  К  А Изпълнение на автобусните линии от превозвачи с автобуси и  цени на билетите - съгласно сключените договори с Община Ловеч – към 09.01.2017 година   № Превозвач Автобусна линия              …