Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Заместник-кметове

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

по общинска собственост, икономическа политика и местни приходи

Име, презиме, фамилия: Цветан Борисов Георгиев 
Телефон: 068 / 601 280
е-mail: [email protected] 
Стая: 208

Роден на 2 март 1970 г. в Угърчин. Средно образование получава в Техникума по механоелектротехника в Ловеч. Дипломира се като магистър по  „Електрически машини и апарати“ в Техническия университет в Габрово, придобива втора магистратура по „Комуникационна техника и технологии“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. 
Работил е в БТК АД , началник на „Далекосъобщения“ – клон Ловеч. Секретар на община Угърчин една година и 10 години заместник кмет. Баща на две деца. 

Приемен ден:   сряда от 8.30  до 11.30 часа

предварително записване на тел.068 / 601 280


ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

по строителство, архитектура, градоустройство и екология

Име, презиме, фамилия: Ивелина Илиева Радевска 

Телефон: 068 / 601 372

е-mail: [email protected] 

Стая: 216

Родена на 20 септември 1974 г. в Троян. Завършва средното си образование в местния механотехникум. Дипломира се като бакалавър по „Компютърни системи и технологии“ в Техническия университет в Габрово, където придобива и магистратура „Електроенергетика и електрообзавеждане“. 
Работила е в частния бизнес.
Омъжена, с две деца.

Приемен ден:

сряда от 8.30 до 11.30 часа

предварително записване на тел. 068/601 372


ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности

Име, презиме, фамилия: Венцислав Маринов Христов 

Телефон: 068 / 603 202

е-mail: [email protected] 
Стая: 216

Роден на 29 април 1960 г. в Ловеч. Средно образование получава в Техникума по механоелектротехника в Ловеч. Магистър по „Начална педагогика“ от Висшия педагогически институт в Благоевград. Има две специализации – в Софийския университет по начална педагогика и във Великотърновския университет по управление на образованието.
Работил е като учител в Летница, директор на училището в с. Горско Сливово, експерт „Начално образование“ в РИО – Ловеч, помощник директор в ОУ „Проф. Димитър Димов“ и от 1998 г. директор на ОУ „Христо Никифоров“. 
Женен, с една дъщеря.

Приемен ден:

сряда от 8.30 до 11.30 часа

предварително записване на тел. 068 / 603 202