Общинска администрация Ловеч / Република България

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Заповеди

Заповед № 60 / 12.01.2017 г.

Относно: Предприемане мерки от кметове и кметски наместници на територията на Община Ловеч, относно дейностите свързани с образуване, събиране, съхраняване, транспортиране и обезвреждане на битови, строителни и селскостопански…