Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

07-11-2014   Обявление
На основание Заповед №1400/07.11.2014 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №796/16.10.2014 г. на Общински съвет-Ловеч ще се проведе на 25.11.2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: Ресторант-самостоятелен обект с идентификатор 67670.175.158.1.1 с площ от 198.00 кв. м. в сграда с идентификатор 67670.175.158.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 67670.175.158 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочан, общ. Ловеч,
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Водещите новини

Обявление за публично обсъждане
на проект на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, през 2015 г.
На 5 декември Ловеч грейва предпразнично
В 17.30 ч. кметът пали светлинките на коледната елха пред читалището
Покана за публично обсъждане
на проект на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2015 г.
Обявление за обществено обсъждане
на проект на Тарифа за определяне на базисните месечни наемни цени за 1 кв. м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти
Подготвя се второто издание на Алманаха за детско творчество „Пъстра дъга“
Включват се работи на ученици, спечелили награди в конкурси и състезания през годината, заявките за участие до 25 ноември
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu


Туристически 3D портал


  

  

 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276