Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

30-09-2014 - Всяка детска градина сама определя организацията на храненето, произнасят се и родителите
При въвеждане на нов вариант досегашните социални облекчения в таксата се запазват
29-09-2014 - И Прелом със столетница, празнува юбилей в деня на изборите
Бона Христова е вторият жител на община Ловеч на тази достолепна възраст с право на глас в парламентарния вот на 5 октомври

29-09-2014 - Покана за публично обсъждане
на Правилник за подпомагане на деца с изявени дарби в Община Ловеч


      
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

26-09-2014   Обявление
Със заповед №1198/26.09.2014 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 15.10.2014 г. от 14:30 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински имот: стоматологичен кабинет с площ 21 кв.м. и общи части с площ 4 кв.м., находящи се в „Здравна служба” – самостоятелен обект с идентификатор 34093.126.154.1.1 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 34093.126.154 по кадастралната карта на с. Йоглав, община Ловеч, актувана с АЧОС №53181/17.05.2011 г., за оказване на стоматологична помощ.

26-09-2014   Обявление
Със заповед №1197/26.09.2014 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 15.10.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински имот: стоматологичен кабинет с площ 20 кв.м. и общи части (коридор и санитарни помещения) с площ 7 кв.м., находящи се на I-ви етаж в „Здравен дом” – двуетажна, масивна сграда с идентификатор 00299.381.533.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 00299.381.533 по кадастралната карта на с. Александрово, община Ловеч, актувана с АЧОС №53274/25.01.2012 г., за оказване на стоматологична помощ.

23-09-2014   Обявление
На основание Заповеди №1155/19.09.2014 г., №1156/19.09.2014 г., №1157/19.09.2014 г., №1158/19.09.2014 г., №1159/19.09.2014 г., №1160/19.09.2014 г., №1161/19.09.2014 г., №1162/19.09.2014 г., №1163/19.09.2014 г., №1164/19.09.2014 г. и №1165/19.09.2014 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №698/26.06.2014 г., № 699/26.06.2014 г. и № 759/24.07.2014 г. на Общински съвет–Ловеч на 07.10.2014 г. в заседателната зала ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи–частна общинска собственост за създаване на трайни насаждения,


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu


Туристически 3D портал


  

  

 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276