Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

09-10-2014   Обявление
На основание Заповеди №1267/09.10.2014 г., №1268/09.10.2014 г. и №1269/09.10.2014 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение №755/26.07.2014 г. на Общински съвет-Ловеч ще се проведат на 29.10.2014 г. в заседателната зала на Община Ловеч публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu


Туристически 3D портал


  

  

 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276