Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

03-04-2015   Обявление
Със заповед №466/03.04.2015 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 23.04.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот-публична общинска собственост,

30-03-2015   Обявление
На основание Заповед №435/27.03.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №897/26.02.2015 г. на Общински съвет-Ловеч, ще се проведат на 16.04.2015 г. в заседателната зала на Община Ловеч публични търгове с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот

30-03-2015   Обявление
На основание Заповед №436/27.03.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №897/26.02.2015 г. на Общински съвет-Ловеч, ще се проведат на 15.04.2015 г. в заседателната зала на Община Ловеч публични търгове с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet MenuТелефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал
 


 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276