Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

20-05-2016   ОБЯВЛЕНИЕ
ПОКАНА за свикване на квартално събрание на ЖК ЧЕРВЕН БРЯГ за избор на състав на квартален съвет.

18-05-2016   ОБЯВЛЕНИЕ
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Ловеч

17-05-2016   ОБЯВЛЕНИЕ
ПОКАНА за свикване на квартално събрание на кв.Продимчец за избор на състав на квартален съвет

10-05-2016   ОБЯВЛЕНИЕ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ Проект на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Проект на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч. Обсъждането ще се проведе на 25.05.2016г. /сряда/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ловеч. Проектът на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч и мотивите са публикувани на интернет страницата на Общината www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общината. Мнениея, предложения и препоръки, свързани с Проект на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч може да направите до 25.05.2016г. /сряда/ на електронен адрес: [email protected] За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. 0887/95 12 69

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Телефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал