Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

14-10-2014   Обявление
На основание Заповед № 1284/14.10.2014 г. на Кмета на Община Ловеч се поправя очевидна фактическа грешка в Заповед № 1232/03.10.2014 г. на Кмета на Община Ловеч в частта ú за начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:

10-10-2014   Обявление
На основание Заповед № 1280/10.10.2014 г. на Кмета на Община Ловеч се поправя очевидна фактическа грешка в Заповед № 1231/03.10.2014 г. на Кмета на Община Ловеч в частта ú за начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:

09-10-2014   Обявление
На основание Заповеди №1267/09.10.2014 г., №1268/09.10.2014 г. и №1269/09.10.2014 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение №755/26.07.2014 г. на Общински съвет-Ловеч ще се проведат на 29.10.2014 г. в заседателната зала на Община Ловеч публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu


Туристически 3D портал


  

  

 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276