Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини


30-03-2015 - Подготовка по метода „Връстници обучават връстници“ проведоха ученици от Ловеч в СОУ „Св. Кл. Охридски“
Организатор е Общинският съвет по наркотични вещества, младежите започват работа по проблемите на дрогата
27-03-2015 - В 17 шатри 22-ама занаятчии ще демонстрират изработването на майсторски изделия на Цветница
Със свои арт продукти се представят и потребителите на социалните услуги в Ловеч и ученици от Кожарската гимназия

26-03-2015 - Стартира проектът за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“
Документи се подават от 27 март до 9 април в Домашния социален патронаж

      
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

30-03-2015   Обявление
На основание Заповед №435/27.03.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №897/26.02.2015 г. на Общински съвет-Ловеч, ще се проведат на 16.04.2015 г. в заседателната зала на Община Ловеч публични търгове с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот

30-03-2015   Обявление
На основание Заповед №436/27.03.2015 г. на Кмета на Община–Ловеч в изпълнение на Решение №897/26.02.2015 г. на Общински съвет-Ловеч, ще се проведат на 15.04.2015 г. в заседателната зала на Община Ловеч публични търгове с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Водещите новини

Стартира проектът за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“
Документи се подават от 27 март до 9 април в Домашния социален патронаж
Започна набирането на поетични творби за Алманаха за литература 2015
Тази година стиховете посветени на Апостола, няма възрастови ограничения за авторите
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet MenuТелефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211


Туристически 3D портал
 


 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276