Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

30-01-2015 - Талантите от Алманаха за детско творчество – вече част от културната история на Ловеч
Изданието представено официално пред ученици, учители и родители


28-01-2015 - График на информационните срещи по квартали
за кандидатстване за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради26-01-2015 - Покана за публично обсъждане
на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч


      
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

13-01-2015   Процедура за приватизация на имот
Общински съвет – Ловеч, открива процедура за приватизация на имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.910.21.31, представляващ Магазин №3 на първи нежилищен етаж в 9 (девет) етажен жилищен блок- кв.37 в гр.Ловеч, бул. „България“ №48, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet MenuТелефон за информация

в Община Ловеч: 

068 /688 211

Туристически 3D портал
 


 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276