Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

21-08-2014   СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност Управител
СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 993/13.08.2014 г. на Кмета на Община Ловеч:

21-08-2014   СПИСЪК на НЕДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност Управител
СПИСЪК на НЕДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 993/13.08.2014 г. на Кмета на Община Ловеч.

21-08-2014   СПИСЪК на НЕДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги”
СПИСЪК на НЕДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 993/13.08.2014 г. на Кмета на Община Ловеч.

21-08-2014   СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги”
СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ до тест кандидати по конкурсна процедура за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 993/13.08.2014 г. на Кмета на Община Ловеч:

 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Водещите новини

 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu


Туристически 3D портал


  

  

 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276