Skip portletPortlet Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини


16-12-2014 - Завърши първият цикъл от програмата на УНИЦЕФ „Работилница за родители“
През януари започва набирането на участници за нова група

15-12-2014 - По проект, финансиран от община Ловеч, сдружение „Знание“ популяризира здравословното хранене
Изложение на 17 декември показва най-полезните ястия, рецептите събрани в книга

15-12-2014 - На 6 януари честваме Богоявление пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“
В освещаването на бойните знамена – военнослужещи и членове на дружество „Традиция“15-12-2014 - Покана за публично обсъждане
за управлението на бившата стоматологична поликлиника

      
 
Skip portletPortlet Menu
Всички обяви

19-12-2014   Обявление
Със заповед №1601/19.12.2014 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 08.01.2015 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински имот: помещение №1, с площ 13 кв.м., находящо се на Покрит мост над река Осъм (северна страна), с идентификатор на целия имот 43952.515.1.1, разположен в поземлен имот с идентификатор 43952.515.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със заповед №РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК-София, ул. „Мостова”, гр. Ловеч, актуван с АЧОС №53161/16.02.2011 г., за извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu


Туристически 3D портал


  

  

 

 

 

Сигнали за аварии, повреди и за

нарушения на обществения ред:

тел.: 068 /601 276