Expand Процедури
Въпроси и отговори
Expand Характеристика
Местни приходи
Икономика
Expand Образование
Expand Култура
Здравеопазване
Социална политика
Туризъм
Спорт и младежки дейности
Екология
Преброяване 2011
Expand Избори
Референдум
Фото галерия
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Герб на община Ловеч

Информация за Община Ловеч

 

 Седалище и адрес

5500 Ловеч, ул. „Търговска“ № 22

Данни за кореспонденция 

Телефони

 

 

 

Факс

E-mail

Официален сайт на Община Ловеч

  (068)  601 260  кмет

             688 381  Център за услуги и информация
  (068) 601 261
e-mail:[email protected]

www.lovech.bg

Телефонен указател на Община ЛовечТелефонен указател

БУЛСТАТ

BG000291591

Банкова сметка на Община Ловеч
Първа инвестиционна банка  ЕАД

BG 22 FINV 9150 3116 7364 12
BIC - FINVBGSF

Банкова сметка на Община Ловеч за внасяне на суми по местни данъци и такси, административни и технически услуги.


Първа инвестиционна банка  ЕАД

BG 25 FINV 9150 8416 7310 95
BIC -  FINVBGSF

 

Код за видове плащания:
             442100 – данък недвижими имоти
             442300 - данък върху превозни средства
             442400 – такса битови отпадъци
             442500 – данък при придобиване

             441400 – патентен данък

             448001 - технически услуги

             448007 - административни услуги

Работно време на Община Ловеч

от 8:00  до 12:00 ч.

от 13:00 до 17:00 ч.

Работно време на Център за услуги и информация на гражданите

от 8:00  до 17:00 ч. Съгласно чл. 10 от Наредбата за административното обслужване

Работно време
на дирекция МДТ със задължени лица

от 8:00  до 16:30 ч. при спазване на изискванията на чл.10 ал.4 от наредбата за административтното обслужване

ПРИЕМНО ВРЕМЕ 
Кмет на Община Ловеч

сряда от 8.30 до 11.30 часа предварително записване на тел. 068/601 260

Зам.-кмет
сряда от 8.30  до 11.30 часа предварително записване на тел. 068/601 280
Зам.-кмет
сряда от 8.30 до 11.30 часа предварително записване на тел. 068/601 270
Зам.-кмет
 сряда от 8.30  до 11.30 часа предварително записване на тел. 068/603 202
Секретар сряда от 8.30  до 11.30 часа и от 13.30  до 16.30 часа.
Директори на дирекции и началник отдели сряда от 8.30  до 11.30 часа и от 13.30  до 16.30 часа.