Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч

Актуални новини

Получавайте актуални новини и събития

Въведете вашия e-mail адрес и ние ще ви държим в течение
на всичко ново при нас!

Събития

Предишен месец Април 2024 Следващ месец
ПВСЧПСН
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
     
Люлякови музикални вечери 2024

Люлякови музикални вечери 2024

Цветница Ловеч 2024 (Програма)

Цветница Ловеч 2024 (Програма)

МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН АФИШ АПРИЛ 2024

МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН АФИШ АПРИЛ 2024

РСПБЗН - Ловеч напомня основни правила за пожарна безопасност

РСПБЗН - Ловеч напомня основни правила за пожарна безопасност

Подай сигнал за замърсяване

Подай сигнал за замърсяване

Вандализмът е престъпление!

Вандализмът е престъпление!

МЕРКИ СРЕЩУ  COVID - 19

МЕРКИ СРЕЩУ COVID - 19

ВАЖНО! ОБЩИНА ЛОВЕЧ С ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН  ЗА КОРОНАВИРУСА

ВАЖНО! ОБЩИНА ЛОВЕЧ С ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА КОРОНАВИРУСА

Стоп на замърсяването! Изпращайте сигнали на e-mail: office@eko-lovech.eu

Стоп на замърсяването! Изпращайте сигнали на e-mail: office@eko-lovech.eu

Шофирайте умно и безопасно!

Шофирайте умно и безопасно!

Е-Услуги

Бързи връзки

Анкета

Според Вас кой е най-ефективният механизъм за преодоляване на демографската криза?

Според Вас кой е най-ефективният механизъм за преодоляване на демографската криза?Обяви и съобщения

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в с. Лешница, общ. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 435.500.166, представляващ урегулиран поземлен имот VII-166 от кв. 17 по плана на с. Лешница.

Актуална информация по чл. 116 д, ал. 1 от ЗООС относно аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария с опасни вещества

Във връзка с изпълнение на изискванията на Глава 7, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване…

Обявление за изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПРЗ за УПИ IV от кв. 35 и част от кв. 37 и 38 по плана на с. Сливек, Община Ловеч

Възложители: Община Ловеч, „Чайка" АД, Валери Богданов Богданов, „Източни и западни търговски инвестиции-ИЗТИ" ЕООД, Богдан Валериев Богданов.…

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч