Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Администрация

 • Име:

  Корнелия Маринова

  Телефон:

  1235678

  Стая:

  15

  • Име:

   Цветан Георгиев

   Телефон:

   068 / 601 280

   Стая:

   208

   Email:

   ts.georgiev@lovech.bg

    

  • Име:

   Даниел Колев

   Телефон:

   068 / 688 245; 068 / 601 372

   Стая:

   216

   Email:

   daniel.kolev@lovech.bg

    

  • Име:

   Венцислав Христов

   Телефон:

   068 / 603 202

   Стая:

   216

   Email:

   v.hristov@lovech.bg

    

  • Име:

   арх. Минчо Петков

   Телефон:

   068/688277; 068/601271

  • Име:

   Бонка Вашева-Горанова

   Длъжност:

   Ръководител звено "Вътрешен одит"

   Телефон:

   068/688232; 068/601295

   Име:

   Камелия Иванчева

   Длъжност:

   Старши вътрешен одитор

   Телефон:

   068/688232; 068/601295

   Име:

   -

   Длъжност:

   Старши вътрешен одитор

   Телефон:

   068/688232 068/601295

  • Име:

   Даниела Цанова

   Длъжност:

   Секретар

   Телефон:

   068/688255

   Стая:

   207

   Email:

   daniela.canova@lovech.bg

    

    • Име:

     Десислава Иванова

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688216

     Име:

     Надя Станчева

     Длъжност:

     Гл. експерт "Финанси и бюджет"

     Телефон:

     068/688249

     Име:

     София Топалова

     Длъжност:

     Гл. експерт "Вътрешно финансов контрол"

     Телефон:

     068/688296

     Име:

     Стефка Заекова

     Длъжност:

     Гл. експерт "Финанси и бюджет"

     Телефон:

     068/688296

     Име:

     Искра Цанкова

     Длъжност:

     Гл. експерт "Капиталови разходи"

     Телефон:

     068/688226

     Име:

     Емилия Иванова

     Длъжност:

     Мл. експерт "Икономически дейности"

     Телефон:

     068/688249

     Име:

     Християна Нанкова

     Длъжност:

     Мл. експерт "Финанси и бюджет"

     Телефон:

     068/688226

    • Име:

     Иваничка Иванова

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688323 068/601283

     Име:

     Илиян Стоянов

     Длъжност:

     Гл. експерт "Общинска собственост"

     Телефон:

     068/688237

     Име:

     Ценко Карабов

     Длъжност:

     Гл. експерт "Общинска собственост"

     Телефон:

     068/688264

     Име:

     Таня К. Иванова

     Длъжност:

     Ст. експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

     Телефон:

     068/688228

     Име:

     Митко Митев

     Длъжност:

     Ст. експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

     Телефон:

     068/688225

     Име:

     Юлия Петрова

     Длъжност:

     Юрисконсулт

     Телефон:

     068/688336

     Име:

     Вергиния Чалова

     Длъжност:

     Гл. специалист "Общински имоти"

     Телефон:

     068/688228

     Име:

     Ваня Пенчева

     Длъжност:

     Гл. специалист "Жилищно настаняване"

     Телефон:

     068/688238

     Име:

     Венелина Плугова

     Длъжност:

     Гл. специалист "Общинска собственост и приватизация"

     Телефон:

     068/688264

     Име:

     Мариана Генова

     Длъжност:

     Гл. експерт "РОС"

     Телефон:

     068/688336

     Име:

     Мадлена Иванова

     Длъжност:

     Гл. експерт "Общинска собственост"

     Телефон:

     068/688332

    • Име:

     Весела Стафунска

     Длъжност:

     Гл. Юрисконсулт

     Телефон:

     068/688251

     Име:

     Таня М. Иванова

     Длъжност:

     Началник отдел РСК

     Телефон:

     068/688206

     Име:

     Пламена Попска

     Длъжност:

     Гл. експерт "Обществени поръчки"

     Телефон:

     068/688203

     Име:

     Христо Христов

     Длъжност:

     Ст. Юрисконсулт

     Телефон:

     068/688280

     Име:

     Момчил Луловски

     Длъжност:

     Ст. експетр "Обществени поръчки"

     Телефон:

     068/688280

     Име:

     Лилия Попова

     Длъжност:

     Ст. експерт "Обществени поръчки"

     Телефон:

     068/688280

     Име:

     Теодора Вълчева

     Длъжност:

     Ст. експерт "Обществени поръчки"

     Телефон:

     068/688251

   • Име:

    инж.Тони Паричев

    Длъжност:

    Директор

    Телефон:

    068/688224 068/601258

    Име:

    Данча Пенчева

    Длъжност:

    Гл. експерт "Преглед и подготовка на административната документация"

    Телефон:

    068/688281 068/601262

    Име:

    Дарина Атанасова

    Длъжност:

    Гл. експерт "Административно обслужване и местно самоуправление"

    Телефон:

    068/688377 068/601264

    Име:

    Стела Дончева

    Длъжност:

    Гл. експерт "Човешки ресурси"

    Телефон:

    068/688283

    Име:

    Весела Тутекова

    Длъжност:

    Гл. експерт "Човешки ресурси"

    Телефон:

    068/688283

    Име:

    Пламена Чобанова

    Длъжност:

    Гл. юрисконсулт

    Телефон:

    068/688385

    Име:

    Катя Димитрова

    Длъжност:

    Ст. експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688382

    Име:

    Мария Коларова-Пърликова

    Длъжност:

    Ст. експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688375

    Име:

    Павлина Шишкова

    Длъжност:

    Ст. експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688262

    Име:

    Магдалена Мишева

    Длъжност:

    Ст. експерт "Човешки ресурси"

    Телефон:

    068/688283

    Име:

    Иваничка Симеонова

    Длъжност:

    Ст. експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688240

    Име:

    Емил Методиев

    Длъжност:

    Гл. експерт "Инф. осигуряване, технологии и инф. сигурност"

    Телефон:

    068/688202

    Име:

    Иваничка Лазарова

    Длъжност:

    Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688384

    Име:

    Лидия Данаилова

    Длъжност:

    Ст. експерт "ЧР и ЗБУТ"

    Телефон:

    068/688283

    Име:

    Миглена Тодорова

    Длъжност:

    Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688233

    Име:

    Невена Влаева

    Длъжност:

    Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688244 068/601270

    Име:

    Станислав Петков

    Длъжност:

    Мл. експерт "Инф. осигуряване, технологии и инф. сигурност"

    Телефон:

    068/688220 068/601305

    Име:

    Елка Тодорова

    Длъжност:

    Гл. специалист "Административно обслужване и деловодство

    Телефон:

    068/688383

    Име:

    Катя Николова

    Длъжност:

    Гл. специалист "Административно обслужване и деловодство"

    Телефон:

    068/688256

    Име:

    Тинка Кочева

    Длъжност:

    Гл. специалист "Административно обслужване, деловодство и архив"

    Телефон:

    068/688290

    Име:

    Йорданка Богданова

    Длъжност:

    Главен специалист АО

    Телефон:

    068/688244 068/601270

    Име:

    Мария Михайлова-Бендова

    Длъжност:

    Ст. експерт "ЧР и ЗБУТ"

    Телефон:

    068/688283

   • Име:

    -

    Длъжност:

    Директор

    Телефон:

    068/688278

    Име:

    Юлия Тотева

    Длъжност:

    Гл.експерт "В и К инфраструктура"

    Телефон:

    068/688270

    Име:

    -

    Длъжност:

    Гл.експерт "Линейна инфраструктура и енергийна ефективност"

    Телефон:

    068/688372

    Име:

    Лилия Любенова

    Длъжност:

    Мл. експерт "Технически архив"

    Телефон:

    068/688325

    Име:

    Ина Димитрова

    Длъжност:

    Мл.експерт "Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения"

    Телефон:

    068/688205

    Име:

    -

    Длъжност:

    Мл.експерт "Пътна инфраструктура"

    Име:

    -

    Длъжност:

    Гл. специалист "Сгради и съоръжения"

    Телефон:

    068/688267

    Име:

    Стела Добрева

    Длъжност:

    Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068/688298

    Име:

    -

    Длъжност:

    Мл.експерт "Пътна инфраструктура"

    Телефон:

    068/688205

    Име:

    Катя Вълева

    Длъжност:

    Гл. експерт "Околна среда"

    Телефон:

    068/688205

   • Име:

    арх. Даниела Златанова

    Длъжност:

    Директор

    Телефон:

    068/688391

    Име:

    Атанас Р. Вълев

    Длъжност:

    Гл. експерт "Устройствено планиране и инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068/688321

    Име:

    Мартин Добревски

    Длъжност:

    Гл. експерт "Геодезия"

    Телефон:

    068/688268

    Име:

    Величка Петрова

    Длъжност:

    Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068/688263

    Име:

    Светла Гъркова

    Длъжност:

    Гл. специалист "Устройствено планиране и инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068/688265

    Име:

    Юлка Иванова

    Длъжност:

    Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

    Телефон:

    068/688263

    Име:

    Цветан Т. Тодоров

    Длъжност:

    Специалист "Регулация и вертикална планировка"

    Телефон:

    068/688321

    Име:

    Петър Петков

    Длъжност:

    Специалист "Контрол на строителството"

    Телефон:

    068/688272

    Име:

    Мариян Колев

    Длъжност:

    Гл. експерт "Регулация и вертикална планировка"

    Телефон:

    068/688210

    Име:

    Петя Йонкова

    Длъжност:

    Мл. експерт "Контрол на строителството"

    Телефон:

    068/688272

    Име:

    Калинка Кочева

    Длъжност:

    Специалист "Контрол на строителството"

    Телефон:

    068/688268

   • Име:

    д-р Димитър Димитров

    Длъжност:

    Директор

    Телефон:

    068/688200

    • Име:

     Димитринка Дренска

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688291 068/601361

     Име:

     Пламен Митев

     Длъжност:

     Гл. експерт "Средно образование"

     Телефон:

     068/688293

     Име:

     Геновева Иванова

     Длъжност:

     Гл. експерт "Образователна интеграция и предучилищно образование"

     Телефон:

     068/688243

     Име:

     Албена Дунчева

     Длъжност:

     Мл. експерт "Култура"

     Телефон:

     068/688292

     Име:

     Дарина Топалова

     Длъжност:

     Мл. експерт "Читалища, художествена самодейност и вероизповедания"

     Телефон:

     068/688299

     Име:

     Станислав Стойчев

     Длъжност:

     Мл. експерт "Рекламно-туристически дейности"

     Телефон:

     068/688295

     Име:

     Илиана Николова

     Длъжност:

     Ст. експерт "Културно наследство и културни институти"

     Телефон:

     068/688299

     Име:

     Събина Миленска - Иванова

     Длъжност:

     Гл. експерт "Туризъм"

     Телефон:

     068/688246

     Име:

     Пламен Йотов

     Длъжност:

     Гл. експерт "Туристически маркетинг"

     Телефон:

     068/688246

    • Име:

     Валерия Баръмова

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688389

     Име:

     Катя Колева-Михайлова

     Длъжност:

     Гл. експерт "Медико-социални дейности"

     Телефон:

     068/688230

     Име:

     Геновева Бързашка

     Длъжност:

     Гл. експерт "Стопански и финансов контрол"

     Телефон:

     068/688367

     Име:

     Иван Т. Иванов

     Длъжност:

     Гл. експерт "Младежки дейности и спорт"

     Телефон:

     068/688370

     Име:

     Даниела Даскалова

     Длъжност:

     Ст. експерт "Заетост и социално включване"

     Телефон:

     068/688227

     Име:

     Даниела Данова-Стоянова

     Длъжност:

     Секретар на МКБППМН

     Телефон:

     068/688297

     Име:

     Поля Цанкова

     Длъжност:

     Ст. експерт "Организация и контрол на храненето"

     Телефон:

     068/688236

     Име:

     Дафинка Данева

     Длъжност:

     Ст. счетоводител

     Телефон:

     068/688231

     Име:

     Росица Христова

     Длъжност:

     Ст. счетоводител

     Телефон:

     068/688235

     Име:

     Мирослава Танова

     Длъжност:

     Гл. счетоводител

     Телефон:

     068/688231

     Име:

     Ирена Маринова

     Длъжност:

     Ст. експерт "Касови операции и документация"

     Телефон:

     068/688236

     Име:

     Надежда Лазарова

     Длъжност:

     Ст. експерт "Социални дейности"

     Телефон:

     068/688230

     Име:

     Наргис Михайлова

     Длъжност:

     Здравен медиатор

     Телефон:

     068/688367

     Име:

     Силвия Ненчева-Димитрова

     Длъжност:

     Гл. специалист "ЧР и ТРЗ"

     Телефон:

     068/688235

    • Име:

     -

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688217

     Име:

     Десислава Йорданова

     Длъжност:

     Гл.експерт "Подготовка на проектни предложения"

     Телефон:

     068/688201

     Име:

     Нора Петкова

     Длъжност:

     Началник отдел "Стратегическо планиране и програмиране"

     Телефон:

     068/688201

     Име:

     Марияна Йочева

     Длъжност:

     Гл.експерт "Стратегическо планиране и програмиране"

     Телефон:

     068/688276

     Име:

     -

     Длъжност:

     Мл.експерт "Планове и програми"

    • Име:

     Петър Деков

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     068/688214

     Име:

     Георги Братоев

     Длъжност:

     Гл. експерт "Мониторинг и нередности"

     Телефон:

     068/688203

     Име:

     Цветелин Лишев

     Длъжност:

     Гл. експерт "Мониторинг и устойчивост"

     Телефон:

     068/688276

     Име:

     Диана Вълкова

     Длъжност:

     Гл. експерт "Финансово управление"

     Телефон:

     068/688203

   • Име:

    Христо Тотев

    Длъжност:

    Директор

    Телефон:

    068/688301

    Име:

    -

    Длъжност:

    Гл. експерт "Контрол неданъчни приходи"

    Телефон:

    068/688303

    Име:

    Росица Конова

    Длъжност:

    Гл.експерт "Местни приходи"

    Телефон:

    068/688309

    Име:

    Зюлфие Кара

    Длъжност:

    Инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688310

    Име:

    Милтен Чолаков

    Длъжност:

    Инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688308

    Име:

    Поля Цанова

    Длъжност:

    Ст. експерт "Събиране приходи по бюджета"

    Телефон:

    068/688302

    Име:

    Наталия Ангелова

    Длъжност:

    Гл.експерт "Контрол неданъчни приходи"

    Телефон:

    068/688302

    Име:

    -

    Длъжност:

    Гл. инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688307

    Име:

    Диана Недкова

    Длъжност:

    Гл.специалист "Данъчни приходи"

    Телефон:

    068/688305

    Име:

    Детелин Димитров

    Длъжност:

    Гл. специалист "Данъчни приходи"

    Телефон:

    068/688305

    Име:

    -

    Длъжност:

    Ст. инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688302

    Име:

    Валентина Ботева-Стефанова

    Длъжност:

    Ст. инспектор "КСПОБ"

    Име:

    Димитър И. Димитров

    Длъжност:

    Ст. инспектор "КСПОБ"

    Име:

    Биляна Матева

    Длъжност:

    Инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688310

    Име:

    Анита Илиева

    Длъжност:

    Инспектор МДТ

    Телефон:

    068/688316

    Име:

    Соня Мучинова

    Длъжност:

    Специалист "Местни приходи"

    Телефон:

    068/688307

    Име:

    Иван М. Иванов

    Длъжност:

    Мл. експерт "Местни приходи"

   • Име:

    Виолета Петкова

    Длъжност:

    Началник отдел

    Телефон:

    068/688269

    Име:

    Цветан С. Тодоров

    Длъжност:

    Гл. експерт" Връзки с обществеността и медийна политика"

    Телефон:

    068/688315

    Име:

    Биляна Стоянова

    Длъжност:

    Мл.експерт "Международни, културни и икономически отношения"

    Телефон:

    068/688262

   • Име:

    Елена Пиронкова

    Длъжност:

    Началник отдел

    Телефон:

    068/688289

    Име:

    Ирена Минчева

    Длъжност:

    Мл. експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

    Телефон:

    068/688289

   • Име:

    Цветелин Калчев

    Длъжност:

    Началник отдел

    Телефон:

    068/601365

    Име:

    Младен Додев

    Длъжност:

    Гл. експерт "Защита при бедствия и безопасност на движението"

    Телефон:

    068/688300

    Име:

    Даниела Кузманова

    Длъжност:

    Гл. експерт "Контрол и сигурност"

    Телефон:

    068/601365

   • Име:

    Ива Гетова

    Длъжност:

    Началник отдел

    Телефон:

    068/688282 068/601263

    Име:

    Венета Цанова

    Длъжност:

    Гл.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

    Телефон:

    068/688287

    Име:

    Ана Маринова

    Длъжност:

    Ст. експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

    Телефон:

    068/688275

    Име:

    Сергей Кривошиев

    Длъжност:

    Мл.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

    Телефон:

    068/688284

    Име:

    Соня Димитрова

    Длъжност:

    Гл.специалист "Административно обслужване и гражд. състояние"

    Телефон:

    068/688286

    Име:

    Вержиния Стойкова

    Длъжност:

    Гл. специалист "Гражданско състояние"

    Име:

    Генка Митева

    Длъжност:

    Гл.специалист АО Деветаки

    Телефон:

    06924/1275

    Име:

    Павлинка Ичева

    Длъжност:

    Гл.специалист АО Казачево

    Телефон:

    06924/3320

    Име:

    Даринка Димитрова

    Длъжност:

    Гл.специалист АО Дренов и Владиня

    Телефон:

    06918/2322

    Име:

    Поля И. Христова

    Длъжност:

    Гл.специалист АО Йоглав и Горан

    Телефон:

    06924/1363

    Име:

    Десислава Венкова

    Длъжност:

    Гл.специалист АО Умаревци

    Телефон:

    06927/2231

    Име:

    Петя Ганева

    Длъжност:

    Гл.специалист АО Пресяка

    Телефон:

    06924/2320

    Име:

    Веселка Иванова

    Длъжност:

    Гл.специалист АО Смочан

    Телефон:

    06915/2222

    Име:

    Юлия Мустафова

    Длъжност:

    Гл.специалист АО Хлевене

    Телефон:

    06924/0323

    Име:

    Симеон Симеонов

    Длъжност:

    Специалист АО Продимчец и Гозница

   • Име:

    Дария Иванова

    Длъжност:

    Началник отдел

    Телефон:

    068/688252 068/601285

    Име:

    Поля Стойкова

    Длъжност:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688288

    Име:

    Милена Пейкова

    Длъжност:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688288

    Име:

    Иваничка Енчева

    Длъжност:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688259

    Име:

    Миглена Стефанова

    Длъжност:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688259

    Име:

    Светлана Хубавенкова

    Длъжност:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688254

    Име:

    Любомира Величкова

    Длъжност:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688247

    Име:

    Йордан Гачевски

    Длъжност:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688250

    Име:

    Габриела Арсова

    Длъжност:

    Ст. счетоводител

    Телефон:

    068/688250

    Име:

    Петя Александрова

    Длъжност:

    Мл. експерт "Материално-техническа база"

    Телефон:

    068/688313

    Име:

    Бисерка Христова

    Длъжност:

    Ст. експерт "Касови операции"

    Телефон:

    068/688253

    Име:

    Нели Чикова

    Длъжност:

    Касиер

    Телефон:

    068/688257

    Име:

    Хюлия Вели

    Длъжност:

    Счетоводител

    Телефон:

    068/688247

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi