Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Администрация

  • Име:

    Корнелия Маринова

    Телефон:

    1235678

    Стая:

    15

    • Име:

      Цветан Георгиев

      Телефон:

      068 / 601 280

      Стая:

      208

      Email:

      ts.georgiev@lovech.bg

       

    • Име:

      Даниел Колев

      Телефон:

      068 / 688 245; 068 / 601 372

      Стая:

      216

      Email:

      daniel.kolev@lovech.bg

       

    • Име:

      Венцислав Христов

      Телефон:

      068 / 603 202

      Стая:

      216

      Email:

      v.hristov@lovech.bg

       

    • Име:

      арх. Минчо Петков

      Телефон:

      068/688277; 068/601271

    • Име:

      Бонка Вашева-Горанова

      Длъжност:

      Ръководител звено "Вътрешен одит"

      Телефон:

      068/688232; 068/601295

      Име:

      Камелия Иванчева

      Длъжност:

      Старши вътрешен одитор

      Телефон:

      068/688232; 068/601295

      Име:

      -

      Длъжност:

      Старши вътрешен одитор

      Телефон:

      068/688232 068/601295

    • Име:

      Даниела Цанова

      Длъжност:

      Секретар

      Телефон:

      068/688255

      Стая:

      207

      Email:

      daniela.canova@lovech.bg

       

        • Име:

          Десислава Иванова

          Длъжност:

          Началник отдел

          Телефон:

          068/688216

          Име:

          Надя Станчева

          Длъжност:

          Гл. експерт "Финанси и бюджет"

          Телефон:

          068/688249

          Име:

          София Топалова

          Длъжност:

          Гл.експерт "Вътрешно финансов контрол"

          Телефон:

          068/688249

          Име:

          Стефка Заекова

          Длъжност:

          Гл.експерт "Финанси и бюджет"

          Телефон:

          068/688296

          Име:

          Искра Цанкова

          Длъжност:

          Гл. експерт "Капиталови разходи"

          Телефон:

          068/688206

        • Име:

          Иваничка Иванова

          Длъжност:

          Началник отдел

          Телефон:

          068/688323 068/601283

          Име:

          Илиян Стоянов

          Длъжност:

          Гл. експерт "Общинска собственост"

          Телефон:

          068/688237

          Име:

          Ценко Карабов

          Длъжност:

          Гл.експерт"Общинска собственост"

          Телефон:

          068/688264

          Име:

          Таня К. Иванова

          Длъжност:

          Ст.експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

          Телефон:

          068/688228

          Име:

          Митко Митев

          Длъжност:

          Ст.експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

          Телефон:

          068/688336

          Име:

          Юлия Петрова

          Длъжност:

          Юрисконсулт

          Телефон:

          068/688206

          Име:

          Вергиния Чалова

          Длъжност:

          Гл.специалист "Общински имоти"

          Телефон:

          068/688228

          Име:

          Ваня Пенчева

          Длъжност:

          Гл.специалист "Жилищно настаняване"

          Телефон:

          068/688238

          Име:

          Венелина Плугова

          Длъжност:

          Гл.специалист "Общинска собственост и приватизация"

          Телефон:

          068/688226

        • Име:

          Весела Стафунска

          Длъжност:

          Гл. Юрисконсулт

          Телефон:

          068/688251

          Име:

          Таня М. Иванова

          Длъжност:

          Началник отдел РСК

          Телефон:

          068/688251

          Име:

          Петя Иванова

          Длъжност:

          Ст.експерт "Обществени поръчки"

          Телефон:

          068/688294

          Име:

          Пламена Попска

          Длъжност:

          Гл.експерт "Обществени поръчки"

          Телефон:

          068/688294

          Име:

          Христо Христов

          Длъжност:

          Ст. Юрисконсулт

          Телефон:

          068/688280

          Име:

          Момчил Луловски

          Длъжност:

          Ст. експетр "Обществени поръчки"

          Телефон:

          068/688228

          Име:

          Лилия Попова

          Длъжност:

          Мл.експерт "Обществени поръчки"

          Телефон:

          068/688251

      • Име:

        инж.Тони Паричев

        Длъжност:

        Директор

        Телефон:

        068/688224 068/601258

        Име:

        Данча Пенчева

        Длъжност:

        Гл. експерт "Преглед и подготовка на административната документация"

        Телефон:

        068/688281 068/601262

        Име:

        Дарина Атанасова

        Длъжност:

        Гл.експерт "Административно обслужване и местно самоуправление"

        Телефон:

        068/688377 068/601264

        Име:

        Стела Дончева

        Длъжност:

        Гл.експерт "Човешки ресурси"

        Телефон:

        068/688283

        Име:

        Весела Тутекова

        Длъжност:

        Гл.експерт "Човешки ресурси"

        Телефон:

        068/688283

        Име:

        Пламена Чобанова

        Длъжност:

        Старши Юрисконсулт

        Телефон:

        068/688385

        Име:

        Катя Димитрова

        Длъжност:

        Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

        Телефон:

        068/688382

        Име:

        Мария Коларова-Пърликова

        Длъжност:

        Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

        Телефон:

        068/688375

        Име:

        Павлина Шишкова

        Длъжност:

        Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

        Телефон:

        068/688312

        Име:

        Магдалена Мишева

        Длъжност:

        Ст.експерт "Човешки ресурси"

        Телефон:

        068/688283

        Име:

        Иваничка Симеонова

        Длъжност:

        Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

        Телефон:

        068/688240

        Име:

        Емил Методиев

        Длъжност:

        Гл. експерт "Инф. осигуряване, технологии и инф. сигурност"

        Телефон:

        068/688202

        Име:

        Иваничка Лазарова

        Длъжност:

        Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство"

        Телефон:

        068/688384

        Име:

        Лидия Данаилова

        Длъжност:

        Ст.експерт ЧР и ЗБУТ

        Телефон:

        068/688283

        Име:

        Миглена Тодорова

        Длъжност:

        Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство"

        Телефон:

        068/688233

        Име:

        Невена Влаева

        Длъжност:

        Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство"

        Телефон:

        068/688244 068/601270

        Име:

        Станислав Петков

        Длъжност:

        Мл.експерт "Инф.осигуряване,технологии и инф.сигурност"

        Телефон:

        068/688220 068/601305

        Име:

        Елка Тодорова

        Длъжност:

        Гл.спец."Административно обслужване и деловодство

        Телефон:

        068/688383

        Име:

        Катя Николова

        Длъжност:

        Гл.специалист "Административно обслужване и деловодство"

        Телефон:

        068/688256

        Име:

        Тинка Кочева

        Длъжност:

        Гл.спец."Административно обслужване, деловодство и архив"

        Телефон:

        068/688290

        Име:

        Цветелина Борисова

        Длъжност:

        Старши юрисконсулт

        Име:

        Йорданка Богданова

        Длъжност:

        Главен специалист АО

        Телефон:

        068/688244 068/601270

        Име:

        Мария Михайлова-Бендова

        Длъжност:

        Ст.експерт ЧР и ЗБУТ

        Телефон:

        068/688283

      • Име:

        -

        Длъжност:

        Директор

        Телефон:

        068/688278

        Име:

        Юлия Тотева

        Длъжност:

        Гл.експерт "В и К инфраструктура"

        Телефон:

        068/688270

        Име:

        -

        Длъжност:

        Гл.експерт "Линейна инфраструктура и енергийна ефективност"

        Телефон:

        068/688372

        Име:

        Георги Бочев

        Длъжност:

        Ст.експерт "Зелена система"

        Телефон:

        068/688262

        Име:

        Лилия Любенова

        Длъжност:

        Мл.експерт "Технически архив"

        Телефон:

        068/688325

        Име:

        Ина Димитрова

        Длъжност:

        Мл.експерт "Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения"

        Телефон:

        068/688205

        Име:

        -

        Длъжност:

        Мл.експерт "Пътна инфраструктура"

        Име:

        -

        Длъжност:

        Гл. специалист "Сгради и съоръжения"

        Телефон:

        068/688267

        Име:

        Стела Добрева

        Длъжност:

        Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

        Телефон:

        068/688298

        Име:

        -

        Длъжност:

        Мл.експерт "Пътна инфраструктура"

        Телефон:

        068/688205

      • Име:

        арх. Даниела Златанова

        Длъжност:

        Директор

        Телефон:

        068/688391

        Име:

        Атанас Р. Вълев

        Длъжност:

        Гл. експерт "Устройствено планиране и инвестиционно проектиране"

        Телефон:

        068/688321

        Име:

        Мартин Добревски

        Длъжност:

        Гл.експерт "Геодезия"

        Телефон:

        068/688268

        Име:

        Величка Петрова

        Длъжност:

        Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

        Телефон:

        068/688263

        Име:

        Светла Гъркова

        Длъжност:

        Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

        Телефон:

        068/688265

        Име:

        Юлка Иванова

        Длъжност:

        Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

        Телефон:

        068/688263

        Име:

        Цветан Т. Тодоров

        Длъжност:

        Специалист "Регулация и вертикална планировка"

        Телефон:

        068/688268

        Име:

        Петър Петков

        Длъжност:

        Специалист "Контрол на строителството"

        Телефон:

        068/688272

        Име:

        -

        Длъжност:

        Специалист "Контрол на строителството"

        Име:

        Мариян Колев

        Длъжност:

        Гл. експерт "Регулация и вертикална планировка"

        Телефон:

        068/688210

        Име:

        Петя Йонкова

        Длъжност:

        Мл.експерт "Контрол на строителството"

      • Име:

        д-р Димитър Димитров

        Длъжност:

        Директор

        Телефон:

        068/688200

        • Име:

          Димитринка Дренска

          Длъжност:

          Началник отдел

          Телефон:

          068/688291 068/601361

          Име:

          Пламен Митев

          Длъжност:

          Гл. експерт "Средно образование"

          Телефон:

          068/688293

          Име:

          Геновева Иванова

          Длъжност:

          Гл. експерт "Образователна интеграция и предучилищно образование"

          Телефон:

          068/688243

          Име:

          Албена Дунчева

          Длъжност:

          Мл. експерт "Култура"

          Телефон:

          068/688292

          Име:

          Дарина Топалова

          Длъжност:

          Младши експерт "ЧХСВ"

          Телефон:

          068/688299

          Име:

          Станислав Стойчев

          Длъжност:

          Мл. експерт "Рекламно-туристически дейности"

          Телефон:

          068/688295

          Име:

          Илиана Николова

          Длъжност:

          ст. експерт "Културно наследство и културни институти"

          Телефон:

          068/688299

          Име:

          Събина Миленска - Иванова

          Длъжност:

          Гл. експерт "Туризъм"

          Телефон:

          068/688246

          Име:

          Пламен Йотов

          Длъжност:

          Главен експерт "Туристически маркетинг"

        • Име:

          Валерия Баръмова

          Длъжност:

          Началник отдел

          Телефон:

          068/688389

          Име:

          Катя Колева-Михайлова

          Длъжност:

          Гл. експерт "Медико-социални дейности"

          Телефон:

          068/688230

          Име:

          Геновева Бързашка

          Длъжност:

          Гл. експерт "Стопански и финансов контрол"

          Телефон:

          068/688367

          Име:

          Иван Т. Иванов

          Длъжност:

          Гл. експерт "Младежки дейности и спорт"

          Телефон:

          068/688370

          Име:

          Даниела Даскалова

          Длъжност:

          Ст. експерт "Заетост и социално включване"

          Телефон:

          068/688227

          Име:

          Даниела Данова-Стоянова

          Длъжност:

          Секретар на МКБППМН

          Телефон:

          068/688297

          Име:

          Поля Цанкова

          Длъжност:

          Мл. експерт "Организация и контрол на храненето"

          Телефон:

          068/688236

          Име:

          Дафинка Данева

          Длъжност:

          Ст. счетоводител

          Телефон:

          068/688231

          Име:

          Росица Христова

          Длъжност:

          Ст. счетоводител

          Телефон:

          068/688235

          Име:

          Мирослава Танова

          Длъжност:

          Гл. счетоводител

          Телефон:

          068/688235

          Име:

          Ирена Маринова

          Длъжност:

          Касиер

          Телефон:

          068/688236

          Име:

          Надежда Лазарова

          Длъжност:

          Мл експерт "Социални дейности"

          Телефон:

          068/688367

        • Име:

          -

          Длъжност:

          Началник отдел

          Телефон:

          068/688217

          Име:

          Десислава Йорданова

          Длъжност:

          Гл.експерт "Подготовка на проектни предложения"

          Телефон:

          068/688201

          Име:

          Нора Петкова

          Длъжност:

          Гл.експерт "Подготовка и публичност на проекти"

          Телефон:

          068/688201

          Име:

          Марияна Йочева

          Длъжност:

          Гл.експерт "Стратегическо планиране и програмиране"

          Телефон:

          068/688276

          Име:

          -

          Длъжност:

          Мл.експерт "Планове и програми"

        • Име:

          Петър Деков

          Длъжност:

          Началник отдел

          Телефон:

          068/688214

          Име:

          Георги Братоев

          Длъжност:

          Гл. експерт "Мониторинг и нередности"

          Телефон:

          068/688203

          Име:

          Цветелин Лишев

          Длъжност:

          Гл. експерт "Мониторинг и устойчивост"

          Телефон:

          068/688276

          Име:

          Диана Вълкова

          Длъжност:

          Гл. експерт "Финансово управление"

          Телефон:

          068/688203

      • Име:

        Христо Тотев

        Длъжност:

        Директор

        Телефон:

        068/688301

        Име:

        -

        Длъжност:

        Гл. експерт "Контрол неданъчни приходи"

        Телефон:

        068/688303

        Име:

        Росица Конова

        Длъжност:

        Гл.експерт "Местни приходи"

        Телефон:

        068/688309

        Име:

        Зюлфие Кара

        Длъжност:

        Инспектор МДТ

        Телефон:

        068/688310

        Име:

        Милтен Чолаков

        Длъжност:

        Инспектор МДТ

        Телефон:

        068/688308

        Име:

        Поля Цанова

        Длъжност:

        Ст. експерт "Събиране приходи по бюджета"

        Телефон:

        068/688302

        Име:

        Наталия Ангелова

        Длъжност:

        Гл.експерт "Контрол неданъчни приходи"

        Телефон:

        068/688302

        Име:

        -

        Длъжност:

        Гл. инспектор МДТ

        Телефон:

        068/688307

        Име:

        Диана Недкова

        Длъжност:

        Гл.специалист "Данъчни приходи"

        Телефон:

        068/688305

        Име:

        Детелин Димитров

        Длъжност:

        Гл. специалист "Данъчни приходи"

        Телефон:

        068/688305

        Име:

        -

        Длъжност:

        Ст. инспектор МДТ

        Телефон:

        068/688302

        Име:

        Валентина Ботева-Стефанова

        Длъжност:

        Ст. инспектор "КСПОБ"

        Име:

        Димитър И. Димитров

        Длъжност:

        Ст. инспектор "КСПОБ"

        Име:

        Биляна Матева

        Длъжност:

        Инспектор МДТ

        Телефон:

        068/688310

        Име:

        Анита Илиева

        Длъжност:

        Инспектор МДТ

        Телефон:

        068/688316

        Име:

        Соня Мучинова

        Длъжност:

        Специалист "Местни приходи"

        Телефон:

        068/688307

      • Име:

        Виолета Петкова

        Длъжност:

        Началник отдел

        Телефон:

        068/688269

        Име:

        Цветан С. Тодоров

        Длъжност:

        Гл.експерт" Връзки с обществеността и медийна политика"

        Телефон:

        068/688315

        Име:

        Биляна Стоянова

        Длъжност:

        Мл.експерт "Международни, културни и икономически отношения"

        Телефон:

        068/688262

      • Име:

        Елена Пиронкова

        Длъжност:

        Началник отдел

        Телефон:

        068/688289

        Име:

        Ирена Минчева

        Длъжност:

        Мл.експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

        Телефон:

        068/688289

        Име:

        Румяна Иванова

        Длъжност:

        Мл.експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

        Телефон:

        068/688266 068/601266

      • Име:

        Цветелин Калчев

        Длъжност:

        Началник отдел

        Телефон:

        068/601365

        Име:

        Младен Додев

        Длъжност:

        Гл.експерт "Защита при бедствия и безопасност на движението"

        Телефон:

        068/688300

        Име:

        Даниела Кузманова

        Длъжност:

        Гл.експерт "Контрол и сигурност"

        Телефон:

        068/601365

      • Име:

        Ива Гетова

        Длъжност:

        Началник отдел

        Телефон:

        068/688282 068/601263

        Име:

        Венета Цанова

        Длъжност:

        Гл.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

        Телефон:

        068/688287

        Име:

        Ана Маринова

        Длъжност:

        Ст.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

        Телефон:

        068/688275

        Име:

        Сергей Кривошиев

        Длъжност:

        Мл.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

        Телефон:

        068/688284

        Име:

        Соня Димитрова

        Длъжност:

        Гл.специалист "Административно обслужване и гражд. състояние"

        Телефон:

        068/688286

        Име:

        Вержиния Стойкова

        Длъжност:

        Гл. специалист "Гражданско състояние"

        Име:

        Генка Митева

        Длъжност:

        Гл.специалист АО Деветаки

        Телефон:

        06924/1275

        Име:

        Павлинка Ичева

        Длъжност:

        Гл.специалист АО Казачево

        Телефон:

        06924/3320

        Име:

        Даринка Димитрова

        Длъжност:

        Гл.специалист АО Дренов и Владиня

        Телефон:

        06918/2322

        Име:

        Поля И. Христова

        Длъжност:

        Гл.специалист АО Йоглав и Горан

        Телефон:

        06924/1363

        Име:

        Десислава Венкова

        Длъжност:

        Гл.специалист АО Умаревци

        Телефон:

        06927/2231

        Име:

        Петя Ганева

        Длъжност:

        Гл.специалист АО Пресяка

        Телефон:

        06924/2320

        Име:

        Веселка Иванова

        Длъжност:

        Гл.специалист АО Смочан

        Телефон:

        06915/2222

        Име:

        Юлия Мустафова

        Длъжност:

        Гл.специалист АО Хлевене

        Телефон:

        06924/0323

        Име:

        Симеон Симеонов

        Длъжност:

        Специалист АО Продимчец и Гозница

      • Име:

        Дария Иванова

        Длъжност:

        Началник отдел

        Телефон:

        068/688252 068/601285

        Име:

        -

        Длъжност:

        Гл.експерт "Счетоводна отчетност делигирани държавни дейности"

        Име:

        Поля Стойкова

        Длъжност:

        Ст. счетоводител

        Телефон:

        068/688259

        Име:

        Милена Пейкова

        Длъжност:

        Ст. счетоводител

        Телефон:

        068/688288

        Име:

        Иваничка Енчева

        Длъжност:

        Ст. счетоводител

        Телефон:

        068/688259

        Име:

        Миглена Стефанова

        Длъжност:

        Ст. счетоводител

        Телефон:

        068/688288

        Име:

        Светлана Хубавенкова

        Длъжност:

        Ст. счетоводител

        Телефон:

        068/688254

        Име:

        Любомира Величкова

        Длъжност:

        Ст. счетоводител

        Телефон:

        068/688247

        Име:

        Йордан Гачевски

        Длъжност:

        Ст. счетоводител

        Телефон:

        068/688250

        Име:

        Габриела Арсова

        Длъжност:

        Ст. счетоводител

        Телефон:

        068/688250

        Име:

        Петя Александрова

        Длъжност:

        Мл.експерт "Материално-техническа база"

        Телефон:

        068/688313

        Име:

        Бисерка Христова

        Длъжност:

        Ст.експерт "Касови операции"

        Телефон:

        068/688253

        Име:

        Нели Чикова

        Длъжност:

        Касиер

        Телефон:

        068/688257

        Име:

        Хюлия Вели

        Длъжност:

        Счетоводител

        Телефон:

        068/688247

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi