Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Актуална информация

Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите…

На 7 септември започва Преброяването на населението и жилищния фонд

В периода между 7 септември и 3 октомври 2021 година ще бъде извършено преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. То цели осигуряването на информация за броя, структурата и състава на населението, както…

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година. При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди…

Съобщение за потвърждаване на участието на преброителите и контрольорите в Преброяване - 2021

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОВЕЧ   СЪОБЩЕНИЕ за потвърждаване на участието на преброителите и контрольорите в Преброяване - 2021   Общинската преброителна комисия – Ловеч съобщава, че стартира кампания за потвърждаване…

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие Решение преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.  Преброяването чрез…

Списък на одобрените преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Общинска преброителна комисия - Ловеч уведомява, че на свое заседание проведено на 20.11.2020 г. е одобрила следния СПИСЪК ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021 Г.

Общинската преброителна комисия за Община Ловеч обявява процедура за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – ЛОВЕЧ     Общинската преброителна комисия за Община Ловеч обявява процедура за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване…

Председателят на НСИ назначи Общинската преброителна комисия за Община Ловеч

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ –ЛОВЕЧ     Със Заповед №  РД-05-378/09.06.2020 г. на председателя на НСИ, на основание чл. 10, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през…