Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общинската преброителна комисия за Община Ловеч обявява процедура за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – ЛОВЕЧ

 

 

Общинската преброителна комисия за Община Ловеч обявява процедура за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

Процедурата е разработена от Общинската преброителна комисия на основание Раздел IV, т. 2 от Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година, утвърдена от председателя на НСИ.

I. Условия и изисквания:

За преброител или контрольор могат да кандидатстват:

  1. Пълнолетни лица;
  2. Лица, завършено минимум средно образование;
  3. Лица, които не са осъждани за престъпление от общ характер;
  4. Лица, които не са поставени под запрещение.

При подбора на лица за преброители и контрольори ще се прилагат указанията и критериите на Националният статистически институт  /изтегли от тук/

II. Прием на заявления.

Заявленията за кандидатстване за преброители и контрольори се приемат от 15.09.2020 до 30.10.2020 г., всеки работен ден в административната сграда на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, стая 222.

Документи по образец може да получите от стая 222 или да изтеглите от тук:

  1. Заявление
  2. Автобиография – образец
  3. Съгласие за обработване на лични данни