Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОТ 20 ЮЛИ 2020 Г. СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ОБХОД В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ –ЛОВЕЧ

 

 

ОТ 20 ЮЛИ 2020 Г. СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ОБХОД В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

На 15.07.2020 г. се проведе обучение на регистраторите в Община Ловеч и стартира работата по предварителния обход (работа на терен) във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

ТСБ-Северозапад назначи за Община Ловеч 15 регистратори, които ще извършат обход на 78 района. Обходът започва на 20 юли и трябва да приключи до 10 септември 2020 година.

С предварителния обход ще бъдат постигнати следните цели:

1. Осигуряване на цифрова информация за местоположението на всички единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета кадастрална карта;

2. Осигуряване на актуална и коректна адресна информация за единиците, обект на преброяването.

Предварителният обход ще обхване:

- жилищните сгради за постоянно и временно обитаване (вили);

- жилищни блокове, къщи, кооперации или части от тях;

- нежилищни сгради, в които има жилища;

- подвижни или примитивни жилища във или извън регулация;

- места за настаняване (хотели, хостели, къщи за гости и др.);

- болници с легла за активно лечение;

- места, в които се предоставят социални услуги;

- общежития;

- локация, която се ползва за обитаване от лица без дом.

 

Важно е гражданите да знаят:

 

1. Предварителният обход се извършва от РЕГИСТРАТОРИ – служители на Община Ловеч и ТСБ – Ловеч.

2. Всички регистратори са снабдени със служебни баджове и могат да се легитимират. Данните се въвеждат на таблети или мобилни устройства.

3. При предварителния обход не се налага директна комуникация с граждани и интервюиране на лицата. Регистраторите могат да изясняват само дали обектът се използва за жилищни нужди и да установят точността на адресната информация. Могат да поискат помощ за упътване при непознат за тях терен.

4. Регистраторите не могат да събират информация от гражданите за техните домакинства и имоти.

5. Ако някой пожелае да влезе във вашият дом или да Ви анкетира, моля сигнализирайте незабавно Общинската преброителна комисия на телефон 0884704032.