Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за потвърждаване на участието на преброителите и контрольорите в Преброяване - 2021

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОВЕЧ

 

СЪОБЩЕНИЕ

за потвърждаване на участието на преброителите и контрольорите в Преброяване - 2021

 

Общинската преброителна комисия – Ловеч съобщава, че стартира кампания за потвърждаване на участието на преброителите и контрольорите в Преброяване 2021.

Напомняме, че с Решение № 61/21.01.2021 г. на Министерски съвет Преброяването беше отложено за периода 7 септември -3 октомври 2021 година.

Одобрените кандидати за преброители и контрольори е необходимо да потвърдят (или откажат) участието си в срок до 25.05.2021 г. с попълване на заявление, което се подава в Общинската преброителна комисия на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, административна сграда на Община Ловеч, ст. 222 или ст. 207.

Преброителите и контрольорите с подменени документи да самоличност или сменена банкова сметка да приложат актуални документи към декларацията-потвърждение.

Образец на заявление за потвърждение/отказ може да изтеглите от тук или да получите при дежурния служител на пропуски на Община Ловеч.

В почивни и празнични дни може да оставите попълнените от Вас заявления при дежурните служители на пропуски на Община Ловеч в запечатан плик.

За допълнителна информация може да се свържете с Общинската преброителна комисия на тел. 068 688 289 и 068 688 255.