Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на одобрените преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Общинска преброителна комисия - Ловеч уведомява, че на свое заседание проведено на 20.11.2020 г. е одобрила следния СПИСЪК ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021 Г.