Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАПОЧВАТ ОБУЧЕНИЯТА НА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

 

 

ЗАПОЧВАТ ОБУЧЕНИЯТА НА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ

В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

Общинската преброителна комисия – Ловеч съобщава, че е изготвен график за обученията на преброителите и контрольорите, заети в предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година за Община Ловеч.

Обучението за преброители ще се проведе на 27 август 2021 г. от 10.00 ч. в гр. Ловеч салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“.

Обучението за контрольори ще се проведе на 3 септември 2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч, административна сграда на общината, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2.

За допълнителна информация може да се свържете с Общинската преброителна комисия на телефони 068 688 255 и 068 688 289.

Обученията ще се проведат при спазване на въведените от държавните здравни органи противоепидемични мерки.