Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, СОРТИРАНЕ, ПРЕТОВАРВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ И ДР. ОТПАДЪЦИ

Файлове:

НАРЕДБА НАРЕДБА