Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Бюджет

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2020 г.

На основание чл. 84 ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29 ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане…

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Ловеч за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2016 Г.   Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч…