Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Бюджетен календар /план-график/ за бюджетната процедура на Община Ловеч за 2016 г.

Бюджетен календар /план-график/ за бюджетната процедура на Община Ловеч за 2016 г.