Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на годината и актуализация на бюджета за 2015 година

Информация за текущото изпълнение  на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие  на годината и актуализация на бюджета за 2015 година.