Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие и актуализажия на приходите и разходите на бюджета за 2014 г.

Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие и актуализажия на приходите и разходите на бюджета за 2014 г.