Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Община Ловеч за 2013 г.

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Община Ловеч за 2013 г.