Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Ловеч за 2016 г.

ПОКАНА

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА

ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2016 Г.

 

Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2016 година.

Обсъждането ще се проведе на 12.04.2017 г. /сряда/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2016 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За допълнителна информация, справки и въпроси на тел. 068 688 216