Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ

 

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2021 Г.

 

 

Съгласно чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане на:

Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2021 г.

Обсъждането ще се проведе на 12.07.2022 г. /вторник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2021 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068 688 216

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :       

                     (ПЕТЪР ЦОЛОВ)