Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за публично обсъждане на Отчета на бюджета на Община Ловеч за 2023 г.

П О К А Н А

за

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2023 г.

 

Съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч, председателят на Общински съвет-Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане на: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на 08.04.2024 г. /понеделник/ от 17:00  часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2023 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068 688 216.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :     

              (СТЕФАН ТИХОЛОВ)