Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана за участие с мнения и предложения в подготовката на Проект за бюджет на община Ловеч за 2017 г.

 

 

Покана

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ кани местната общност да участва с мнения и предложения в подготовката на Проект за бюджет на община Ловеч за 2017 г.

От 17. 09.2016 г. гражданите могат да подават своите предложения в писмен вид в Центъра за информационно обслужване на община Ловеч

Срок за набиране на предложенията 20.10.2016г.