Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за участие с мнения и предложения в подготовката на Проект за бюджет на община Ловеч за 2017 г.

 

 

Покана

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ кани местната общност да участва с мнения и предложения в подготовката на Проект за бюджет на община Ловеч за 2017 г.

От 17. 09.2016 г. гражданите могат да подават своите предложения в писмен вид в Центъра за информационно обслужване на община Ловеч

Срок за набиране на предложенията 20.10.2016г.