Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Сертифициране по CAF 2020

Кметът на Ловеч благодари на екипа за работата по модела за качество "Обща рамка за оценка - CAF"

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова благодари лично на целия екип, който е работил по успешното прилагане на европейския модел за качество „Обща рамка за оценка – CAF“. Корнелия Маринова  връчи на групата…

Община Ловеч с етикет "Ефективен CAF потребител", сертификатът бе връчен на Кмета Корнелия Маринова

Община Ловеч е удостоена с етикет „Ефективен CAF потребител“ от Националния CAF ресурсен център към Института по публична администрация за правилно и качествено прилагане на модела.  Сертификатът бе връчен лично…

В Община Ловеч е изработен план за подобрение по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“

С подготовката и утвърждаването на „План за подобрение - План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Ловеч по CAF за периода 2022 ‐ 2024 г.“ успешно приключиха дейностите…

Проведено е второто специализирано обучение по въвеждането на CAF в Община Ловеч

В периода 27 - 28.01.2022 г. в Община Ловеч служителите, включени в Групата за самооценка, взеха участие в обучителния модул 2019-CAF - 2 Въвеждане на CAF в българската администрация (Специализирано обучение - 2). Лектор на обучението…

В Община Ловеч е изработен "Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Ловеч за периода 2019 - 2021 година" по проект "Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите"

Община Ловеч успешно приключи дейностите по един от основните етапи на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна…

Проведено е първото специализирано обучение по въвеждането на CAF в Община Ловеч

В периода 08. - 10.09.2021 г. в Община Ловеч се проведе Първото специализирано обучение на служителите, включени в Групата за самооценка, във връзка с реализацията на дейностите по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка…

Община Ловеч въвежда Общата рамка за оценка (CAF) в администрацията

Община Ловеч стартира процес по внедряване на европейския модел за качество „Обща рамка за оценка – CAF“ (Common Assessment Framework). Целта е осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението…