Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРНИЦА - 2010 - НЕНО ЩРЕГАРСКИ" гр. Ловеч

Председател на читалището: Нели Читинова;
Секретар: Маргарита Дончева;
За контакти: тел. 0887144070;
Е-mаil: Zornica_2010@dir.bg

Читалището е основано 2010 година и към него функционират:
1. Детска школа за обучение по народни танци
2. Детска школа за обучение по балет
3. Клуб за латино танци
4. Клуб за народни хора ”Ловеч”
5. Детски танцов състав ”Елит”
6. Фолклорна формация ”Елит”