Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРНИЦА - 2010 - НЕНО ЩРЕГАРСКИ" гр. Ловеч

Председател на читалището: Нели Читинова;
Секретар: Маргарита Дончева;
За контакти: тел. 0887144070;
Е-mаil: Zornica_2010@dir.bg

Читалището е основано 2010 година и към него функционират:
1. Детска школа за обучение по народни танци
2. Детска школа за обучение по балет
3. Клуб за латино танци
4. Клуб за народни хора ”Ловеч”
5. Детски танцов състав ”Елит”
6. Фолклорна формация ”Елит”